VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Моделі. Етапи побудови моделей
Описание:
Использовано: 14 раз

Запустить тестВопрос № 1
Спрощене подання об'єкта, процесу або явища називається ...
   схемою
   моделлю
   іграшкою
   описом

Вопрос № 2
Заміну об’єкта, процесу чи явища його моделлю називають ...
   проектуванням
   конструюванням
   моделюванням

Вопрос № 3
Які з наведених прикладів відносяться до структурної моделі?
   Діаграма
   Опис людини
   Таблиця
   Блок - схема

Вопрос № 4
Які об'єкти моделювання відносяться до предметної області "Геометрія"?
   Учень
   Водій
   Автобус
   Відрізок
   Прямокутник

Вопрос № 5
Серед указаних моделей об'єктів позначте інформаційні
   паперова квітка
   формула для обчислення площі квадрата
   фотографія
   іграшковий автомобіль

Вопрос № 6
Процес створення інформаційної моделі за допомогою формальних мов, при якому здійснюється перехід від словесного опису зв’язків між виділеними властивостями об’єкта до опису, який використовує деяку мову кодування (мова схем, мова математики тощо)
   формалізація
   математична модель
   комп'ютерне моделювання

Вопрос № 7
Між величинами, які характеризують об’єкт чи процес, встановлено співвідношення у вигляді математичних рівнянь та формул
   формалізація
   математична модель
   комп'ютерне моделювання

Вопрос № 8
Встанови послідовність постановки задачі
   1.Опис задачі2.Мета моделювання3.Аналіз об’єкта
   1.Мета моделювання2.Аналіз об’єкта3.Опис задачі
   1.Аналіз об’єкта2.Опис задачі3.Мета моделювання

Вопрос № 9
Встанови послідовність створення інформаційної моделі
   1.Формалізація2.Знакова модель3.Комп’ютерна модель
   1.Знакова модель2.Комп’ютерна модель3.Формалізація
   1.Комп’ютерна модель2.Формалізація3.Знакова модель
   1.Знакова модель2.Формалізація3.Комп’ютерна модель

Вопрос № 10
Як називається модель об’єкта, подана у вигляді його предметної копії?
   матеріальна модель
   словесна модель
   інформаційна модель
   математична модель

Вопрос № 11
Як називається модель об’єкта, подана у вигляді його опису?
   матеріальна модель
   експериментальна модель
   інформаційна модель
   уявна модель

Вопрос № 12
Оберіть інформаційні моделі:
   модель літака
   макет забудови земельної ділянки
   малюнок піраміди
   формула площі прямокутника
   глобус

Вопрос № 13
За способом використання моделі поділяють на:
   навчальні
   інформаційні
   динамічні
   експериментальні

Вопрос № 14
За формою подання якої моделі не існує?
   таблиці
   зображення
   графіки
   статичні
   формули

Запустить тест

help Помощь по сайту