VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Використання інтернет-середовищ для створення та публікації документів. Опитування з використанням онлайн-форм.
Описание:
Использовано: 13 раз

Запустить тестВопрос № 1
Обрати онлайн-редактори для створення нових електронних документів...
   Google Новини
   Google Документи
   Google Таблиці
   Google Презентації
   Google Малюнки

Вопрос № 2

Щоб надати Google Документу ім'я, потрібно скористатися скористатися командою. позначеною цифрою...
   1
   2
   3
   4
   5

Вопрос № 3
Для збереження Google Документу на диску потрібно...
   меню Файл - Зберегти
   меню Файл - Зберегти як
   документи зберігаються автоматично через 2-3 сек.
   документи не зберігаються

Вопрос № 4

Для налаштування спільного доступу до Google Документу потрібно скористатися командою, позначеною цифрою...
   1
   2
   3
   4
   5

Вопрос № 5

Для створення онлайн форм за допомогою інструментів Google Диску потрібно натиснути кнопку Створити та обрати пункт позначений цифрою …
   1
   2
   3
   4

Вопрос № 6

Щоб надати формі ім'я, потрібно скористатися командою, позначеною цифрою...
   1
   2
   3
   4
   5

Вопрос № 7

Щоб ввести запитання у формі, потрібно скористатися командою, позначеною цифрою...
   1
   2
   3
   4
   5

Вопрос № 8
Чи можна завершити опитування респондентів з використанням онлайн форми спеціальною командою?
   можна
   не можна
   не для кожної форми

Вопрос № 9

Для перегляду створеної форми потрібно скористатися кнопкою...
   1
   2
   3
   4

Вопрос № 10

Для налаштування способу отримання результатів у формі потрібно скористатися кнопкою...
   1
   2
   3
   4

Вопрос № 11

Який інструмент в онлайновій формі потрібно використати при формуванні запитання якщо усі варіанти відповіді відображаються списком і можна обрати будь-яку кількість варіантів?
   З короткими відповідями
   Прапорці
   Абзац
   З варіантами відповіді

Вопрос № 12

Який інструмент в онлайновій формі потрібно використати при формуванні запитання якщо відповідь буде містити велике текстове поле для відкритої відповіді?
   З варіантами відповіді
   Прапорці
   Абзац
   З короткими відповідями

Запустить тест

help Помощь по сайту