VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Основи статистичного аналізу даних. Ряди даних
Описание:
Использовано: 17 раз

Запустить тестВопрос № 1
Вибірка — це:
   множина об’єктів, за допомогою певної процедури вибраних із генеральної сукупності для участі в дослідженні
   множина усіх об'єктів, які підлягають вивченню
   процедура оцінювання параметрів генеральної сукупності на основі вибіркових показників
   статистичний аналіз даних

Вопрос № 2
Варіаційний ряд — це:
   перелік частот
   вибіркова сукупність
   такий ряд розподілу, в якому варіанта як величина кількісної ознаки може набувати тільки певне значення
   упорядкований розподіл одиниць сукупності на групи за кількісною ознакою

Вопрос № 3
Деякі статистичні дані подано у вигляді полігона частот. Які істинні висловлювання щодо інформації надає цей полігон?
   Варіанти 3 і 4 мають однакову частоту
   Обсяг вибірки дорівнює 18
   Максимальне значення варіанти дорівнює 6
   Обсяг вибірки дорівнює 15

Вопрос № 5
Характеризує, наскільки широко розташовані значення ряду даних відносно їх середнього арифметичного
   середнє арифметичне
   стандартне відхилення
   мода
   медіана

Вопрос № 6
Значення в ряді даних, яке повторюється найчастіше
   середнє арифметичне
   стандартне відхилення
   мода
   медіана

Вопрос № 7
Значення, яке поділяє ряд даних на дві рівні частини, тобто зліва і справа від цього значення знаходиться однакова кількість членів упорядкованого ряду даних
   середнє арифметичне
   стандартне відхилення
   мода
   медіана

Вопрос № 8

Вкажіть на вибірку
   Кількість медалей
   Рік
   Золоті, срібні, бронзові

Вопрос № 9

Вкажіть на Ряди даних
   Кількіть медалей, золоті, срібні, бронзові
   Рік
   Кількіть медалей

Вопрос № 10
Статистичних характеристик ряду даних стандартне відхилення
   MEDIAN
   STDEV.P
   AVERAGE
   MODE.SNGL (MODE.MULT)

Вопрос № 11
Статистичних характеристик ряду даних середнє арифметичне
   MEDIAN
   STDEV.P
   AVERAGE
   MODE.SNGL (MODE.MULT)

Вопрос № 12
Статистичних характеристик ряду даних мода
   MEDIAN
   STDEV.P
   AVERAGE
   MODE.SNGL (MODE.MULT)

Вопрос № 13
Статистичних характеристик ряду даних медіана
   MEDIAN
   STDEV.P
   AVERAGE
   MODE.SNGL (MODE.MULT)

Вопрос № 14
Протягом тижня учень отримав одну оцінку «6», дві оцінки «8», три «10», чотири «9». Знайдіть середнє арифметичне оцінок учня.
Ответ: 8,8

Вопрос № 15
Виберіть основні статистичні характеристики ряду даних
   середнє арифметичне
   стандартне відхилення
   мода
   медіана

Вопрос № 16
Значення в ряді даних, яке повторюється найчастіше це -
Ответ: мода

Вопрос № 17
Мода вибірки 3, 1, 0, 2, 1, 4, 5, 3, 1, 1 дорівнює ...
Ответ: 1

Вопрос № 18
Медіаною вибірки 1, 3, 4, 4, 5, 7, 8 є
Ответ: 4

Вопрос № 19
У варіаційному ряді розподілу розрізняють такі два елементи:
   варіанта
   частота
   кількість
   координата

Вопрос № 20
Наука про отримання, опрацювання й аналіз кількісних даних, які характеризують масові явища.
   аналіз даних
   пошук даних
   створення даних
   статистика даних

Запустить тест

help Помощь по сайту