VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Веб сервер і база даних. Взаємодія клієнт сервер
Описание:
Использовано: 17 раз

Запустить тестВопрос № 1
Вкажіть комп’ютер, який надає ресурси:
   сервер
   клієнт
   робоча станція

Вопрос № 2
Вкажіть комп’ютер, який використовує ресурси:
   клієнт
   сервер
   робоча станція

Вопрос № 3
Взаємодія між клієнтом і сервером починається з:
   ініціативи користувача.
   ініціативи клієнта.
   ініціативи сервера.

Вопрос № 4
Послугами одного сервера найчастіше користується один клієнт. Вказати вірний варіант.
   так
   ні

Вопрос № 5
Кожен сервер повинен мати досить велику продуктивність і забезпечувати безпеку даних. Вказати вірний варіант.
   так
   ні

Вопрос № 6
Вказати основні компоненти архітектури «клієнт — сервер»:
   набір серверів, які надають інформацію або інші послуги програмам, що звертаються до них;
   набір клієнтів, які використовують сервіси, що надаються серверами;
   набір клієнтів, які використовують клієнти, що надаються серверами;
   мережа, яка забезпечує взаємодію між клієнтами та серверами;

Вопрос № 7
Вкажіть комп’ютер, де розміщено складові веб-сайту.
   Веб-клієнт.
   Веб-сайт.
   Веб-сервер.

Вопрос № 8
Вкажіть, що являє собою веб-сервер?
   Сховище інформаційних ресурсів.
   Надання послуг користувачам.
   Надання ресурсів користувачам.

Вопрос № 9
Зазвичай на одному комп’ютері-сервері лежить багато сайтів. Вкажіть вірний варіант.
   так
   ні

Вопрос № 10
Вкажіть програму, яка за запитом визначає до якого саме сайту він відноситься і обробляє запит залежно від способу побудови сайту і властивостей самого запиту.
   веб-сайт
   веб-сервер
   веб-клієнт

Вопрос № 11
Динамічний сайт – сайт, вміст якого може:
   змінюватися.
   залишатися без змін.
   залишатися без змін або змінюватися з певним періодом.

Вопрос № 12
Сайт, вміст якого не змінюється з часом називають
   динамічний сайт
   користувацький сайт
   статичний сайт
   безпечний сайт

Вопрос № 13
Програма що надає деякі послуги іншим програмам (клієнтам ) називається
   сервер як веб сторінка
   сервер як сайт
   сервер як комп'ютер
   сервер як програма

Вопрос № 14
Компютер у локльній чи глобальній мережі, що надає користувачам свої ресурси називається
   сервер як сайт
   сервер як комп'ютер
   сервер як програма
   сервер як веб сторінка

Запустить тест

help Помощь по сайту