VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Букви -и- та -і- , -о- та -е- у кінці прислівників
Описание:
Использовано: 2 раз

Запустить тестВопрос № 1
Укажіть рядок, у якому всі слова - прислівники
   вічно, темно, жовто, працюючи
   голосно, ліворуч, день у день, безумовно
   по-іншому, коротко, викрикуючи, сумно
   напам'ять, сьогдні, дочиста, думаючи

Вопрос № 2
Прислівники, від яких НЕ можна утворити ступені порівняння, вжиті в рядку
   гарно, багато, далеко, рішуче
   дорого, голосно, вузько, дбайливо
   наспіх, зопалу, навмисне, спросоння
   чітко, гучно, тихо, сміливо

Вопрос № 3
Укажіть рядок, у якому вжито прислівник у формі вищого ступеня порівняння
   Цьогорічне літо тепліше.
   Шоколадне морозиво смачніше
   Крісло зручніше , ніж стілець
   Підніміть руку вище

Вопрос № 4
Правильно утворено форми ступенів порівняння в рядку
   якнайголосніше, сміливіше, дуже швидко, помаліше
   дорожче, поганіше, ліпше, найрадісно
   вище, найкраще, менш вправно, веселіше
   голосніше, висче, прекрасно, суворіше

Вопрос № 5
Укажіть рядок, у якому всі прислівники пишуться з однією літерою Н
   сполохан..о, незначн..о, неждан..о
   притаман..о, несказан..о, виправдан..о
   невпин..о, обмежен..о, щоден..о
   незмін..о, стурбован..о незбагнен..о

Вопрос № 6
Визначити рядок, у якому в усіх прислівниках у кінці вживається літера "і"
   вдвіч.., навперейм.., навпомацк.., навприсядк..
   нараз.., двіч.., нарівн.., опівноч..
   навесн.., вранц.., завширшк.., потайк..
   по-латинськ.., по-українськ.., верх.., напоготов...

Вопрос № 7
Літеру и треба писати на місці всіх пропусків у варіанті
   по-козацьк..., двіч..., згор...
   по-ведмеж..., позаоч..., залюбк...
   по-заяч..., опівноч..., пішк...
   дибк...,по-вовч.., навік...

Вопрос № 8
У кінці прислівників пишемо і в рядку
   безвіст.., верх.., навшпиньк..
   пішк.., насторож.., заввишк...
   поноч.., уповн.., позаоч...
   навесн.., вгор,,, навкруг..

Вопрос № 9
Літеру и треба писати на місці всіх пропусків у варіанті
   по-ведмеж.., удвіч.., навтік..
   навскок.., настільк.., мовчк..
   докуп.., навкруг.., наспод..
   нахильц.., інкол.., анітрох..

Вопрос № 10
Літеру і треба писати на місці всіх пропусків у варіанті
   поноч.., дореч.., утрич..
   заввишк.., заоч.., опівноч..
   укуп.., напівдороз… навік..
   по-вовч.., навєсн.., удвіч..

Вопрос № 11
Всі прислівники правильно записані у рядку
   недумано, негадано, весело
   низько. здалека, близьке
   сонячно, правильно, по-сусідські
   назавжди, чорніє, тужно

Вопрос № 12
Зазначте рядок у якому всі прислівники утворені від дієприкметників
   боязко, в'яло, скрипуче
   захоплююче, буквально, запевне
   вражаюче, терпляче, войовничо
   безпечно, рішуче, моторошно

Вопрос № 13
Укажіть рядок у якому можна утворитивід наведених слів прислівники із суфіксом -о-
   гіркий, сумний, ближчий
   вільний, восьмий, голодний
   жагучий, блискучий, цілющий
   солодкий, успішний, сатиричний

Вопрос № 14
Позначте рядок у якому допущено помилку у написанні прислівника
   Мій краю зоряний, на тебе не надивлюся я ніяк.
   У мрії немає ні коли ні де берегів
   Іскриться ранішня блакить, ні холодно, ні жарко
   Лежачого хліба ніде нема.

Запустить тест

help Помощь по сайту