VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Табличні величини
Описание:
Использовано: 16 раз

Запустить тестВопрос № 1
Що таке масив?
   Різнотипні величини, що мають спільне ім’я
   Сукупність рядків і стовпців
   Пронумерована сукупність значень, що мають спільне ім’я і тип
   Великий обсяг інформації

Вопрос № 2
Що таке і - індекс?
   Номер максимального елемента масиву
   Ознака числового масиву
   Розмірність масиву
   Порядковий номер елемента у масиві

Вопрос № 3

Визначте, яких значень набудуть елементи масиву після виконання оператора А[1] := А[3] + А[5]?
   23 5 7 8 16 13
   2 5 7 8 16 13
   2 5 2 8 2 13
   3 5 7 8 16 13

Вопрос № 4
Як описати масив а з 25 цілих чисел?
   var а: array[1..25] of Integer;
   var mas: array[0..25] of Integer;
   var а: array[1..25] of Real;
   var а: Integer;

Вопрос № 5
Які величини можна описати як масив?
   Оцінки учня з інформатики, які він отримав протягом семестру
   Список учнів
   Корінь рівняння
   Тематична оцінка

Вопрос № 7
Чому дорівнює значення змінної К після виконання фрагмента програми? var a: array [1..8] of Integer; і, k: Integer; begin for і := 1 to 8 do a[і] := і*3; k := a[1]+a[8]; …
Ответ: 27

Вопрос № 8

Вкажіть на багаторядкове текстове поле в середовищі Lazarus
   1
   2
   3
   4

Вопрос № 9
Запишіть ім'я першого елемента масиву a
Ответ: a[1]

Вопрос № 10
Значенням цієї властивості є набір значень (текстів), розташованих у рядках багаторядкового текстового поля
   Visible
   Lines
   Scrollbars
   Height

Запустить тест

help Помощь по сайту