VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Бази даних. Системи керування базами даних. Підсумковий тест.
Описание:
Использовано: 50 раз

Запустить тестВопрос № 1
Операторами діапазону можуть бути:
   Between…And
   Xor
   And

Вопрос № 2
За допомогою запиту на вибірку даних можна:
   вибрати дані з двох таблиць
   оновити дані в одій таблиці
   вибрати дані з однієї таблиці
   ввести дані у кілька таблиць

Вопрос № 3
Яке призначення запиту з параметром?
   виконувати завжди одні і ті самі дії
   надавати можливість вказувати умови запиту перед початком його виконання
   виконувати дії залежно від вказаного параметру
   об'єднувати дані в форматі рядків-стовпців (двовимірної таблиці)

Вопрос № 4
Як можна в Access створити запити?
   з використанням помічника Office
   в режимі конструктора запитів
   з використанням майстра запитів
   експортом запитів з інших систем

Вопрос № 5
Які завдання можуть виконувати запити?
   відбирати дані за певними критеріями з однієї таблиці чи декількох зв’язаних таблиць
   вносити зміни в таблиці;
   створювати звіти
   шукати дані в Інтернеті
   вибирати задані поля таблиць.

Вопрос № 6
Для відбору та збереження даних, що відповідають певним умовам,призначені...
   запити
   таблиці
   звіти
   форми

Вопрос № 7
Без яких об'єктів не може існувати база даних?
   запитів
   звітів
   таблиць
   форм

Вопрос № 8
Унікальне поле, значення в якому не повинні повторюватися?
   Ключове поле
   Ідентифікатор
   Числове поле
   Поле Дата й час

Вопрос № 10
База даних - це...
   сукупність програм для зберігання і обробки великих масивів інформації
   це сховище даних про деяку предметну область, організоване у вигляді спеціальної структури
   певна сукупність інформації
   інтерфейс, що підтримує наповнення і маніпулювання даними

Вопрос № 11
Коли місце збереження інформації стає базою даних?
   якщо дані об'єднані зв'язками та спільною структурою
   якщо інформація має виключно текстовий характер
   як тільки якась інформація занесена до пам'яті комп'ютера

Вопрос № 12
Що таке "реляційні бази даних"?
   бази, дані в яких розміщені в єдиній прямокутній таблиці
   бази, дані в яких розміщені у вигляді взаємопов’язаних таблиць
   сукупність засобів обробки, зберігання, передавання інформації
   бази даних з великою кількістю інформації

Вопрос № 13

Для заповнення таблиці даними та внесення змін використовується режим вказівки Вигляд позначений цифрою …
   1
   2

Вопрос № 14

Який з інструментів потрібно використати, щоб застосувати сортування даних для числового поля за зростанням значень чисел?
   1
   2
   3
   4
   5

Вопрос № 15

Якою цифрою на малюнку позначено Ім’я файла бази даних?
   1
   2
   3
   4

Вопрос № 16

Який з об’єктів зображено на малюнку?
   форма
   запит
   звіт
   таблиця

Вопрос № 17

Який з фільтрів для чисел треба застосувати для фільтрування за такою умовою: >15 але <45?
   дорівнює
   не дорівнює
   менше
   більше
   між

Вопрос № 18
Які типи зв’язків можуть існувати між таблицями баз даних?
   один до одного
   один до багатьох
   багато до багатьох
   один до кількох
   багато до одного

Вопрос № 19
Що з перерахованого не є об'єктом Access?
   таблиці
   форми
   модулі
   запити
   звіти

Вопрос № 20
Яка програма призначена для роботи з базами даних?
   Microsoft Word
   Microsoft Excel
   Microsoft Access
   Microsoft Outlook

Вопрос № 21
Який тип даних краще використовувати для стовпця таблиці до якого дозволяється вибрати значення з іншої таблиці?
   Майстер підстановок
   Гіперпосилання
   Логічний
   Текстовий

Вопрос № 23
Режим,у якому можна доопрацювати й відредагувати форму...
Ответ: Конструктор

Вопрос № 24
Якими бувають моделі зберігання даних?
   ієрархічна, мережева і реляційна
   ієрархічна, мережева і таблична
   ієрархічна, логічна та арифметична
   мережева, таблична та реляційна

Запустить тест

help Помощь по сайту