VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Поняття електронної таблиці. Табличні процесори, їх призначення.
Описание:
Использовано: 12 раз

Запустить тестВопрос № 1
Програми, які забезпечують автоматизацію процесу створення, опрацювання, корегування, зберігання та виведення на друк інформації у вигляді таблиць або їх частин називають
   табличними програмами
   електронними таблицями
   текстовими редакторами

Вопрос № 2
Розширення файлу, створеного в програмі MS Excel 2010
   xls
   xcl
   xlsx

Вопрос № 3
Файл, створений в програмі MS Excel 2010 – це
   Документ
   табличний документ
   книга

Вопрос № 4
Робоче поле програми MS Excel 2010 складається з
   Таблиці
   Рядків
   Kнопок управління
   Cтовпців

Вопрос № 5
Адреса комірки, розміщеної на перетині стовпця В і рядка 5
   B5
   5B
   $B5

Вопрос № 6
Заголовки рядків в MS Excel 2010 позначаються
   І, ІІ, ІІІ, V
   A, B, C
   1, 2, 3

Вопрос № 7
Заголовки стовпців в MS Excel 2010 позначаються
   A, B, C
   І, ІІ, ІІІ, V
   1, 2, 3

Вопрос № 8
Область вікна, куди вводяться дані, виконуються різноманітні операції називається
   Книга
   Лист
   Стрічка

Вопрос № 9
Над листами в програмі MS Excel 2010 можна виконувати операції
   копіювання
   перейменування
   обрамлення
   вилучення

Вопрос № 10
Основне призначення електронної таблиці MS Excel 2010 – це
   виконання обчислень над даними, занесеними в її комірки
   редагування та форматування таблиць
   зберігання даних в табличній формі

Вопрос № 11
Скільки листів в файлі-книзі зберігається по замовчуванню
   4
   3
   5

Вопрос № 12
Назва програми - електронної таблиці, яка входить в пакет прикладних програм MS Office 2010
   MS Access 2010
   MS Excel 2010
   MS Eksel 2010

Запустить тест

help Помощь по сайту