VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Елементи для введення даних. Величини, їхні властивості.
Описание:
Использовано: 1 раз

Запустить тест



Вопрос № 1
Який компонент призначений для введення і відображення короткого текстового рядка?
   Button
   Memo
   Edit
   Label

Вопрос № 2
var A : Real; B: Integer; В яких операторах правильно організовано введення значень змінних?
   А := StrToFloat(Edit1.Text);
   В := StrToInt(Edit2.Text);
   А := StrToInt(Edit1.Text);
   Edit1.Text := FloatToStr (А);

Вопрос № 3
var A: Real; B: Integer; В яких операторах правильно організовано виведення значень змінних до текстового поля Edit1?
   А := StrToFloat(Edit1.Text);
   Edit1.Text := FloatToStr (В);
   Edit1.Text := FloatToStr(А);
   Edit1.Text := IntToStr(В);

Вопрос № 4
Який текст виводиться у вікно повідомлення? var A : Integer; begin A := 5; A:= 25 - A*2; ShowMessage(IntToStr(A))
Ответ: 15

Вопрос № 5
Величина - це…
   константа
   значення змінної
   назва змінної
   кількісно виражене значення властивості об'єкта

Вопрос № 6
Вид величини - це…
   константа або змінна
   множина допустимих значень величини
   назва, що вільно обирається програмістом для елементів програми
   спосіб використання величини в алгоритмі

Вопрос № 7
Тип величини визначає…
   операції, які можна виконувати над величиною
   обсяг пам’яті, необхідний для збереження величини;
   засіб використання величини в алгоритмі
   множину допустимих значень величини;

Вопрос № 9
var X, Y: Integer; Чому дорівнює значення Х після виконання послідовності присвоювань: Х := 10; Y := 3*Х; Х := Х + Y;
Ответ: 40

Запустить тест

help Помощь по сайту