VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Величини логічного типу та операції над ними
Описание:
Использовано: 8 раз

Запустить тестВопрос № 1
Як позначається логічна операція “не менше” в середовищі Lasarus?
   >
   <=
   >=
   =

Вопрос № 2
Як позначається логічна операція “заперечення" в середовищі Lasarus?
   and
   not
   or
   xor

Вопрос № 3
Як позначається логічна операція “не дорівнює” в середовищі Lasarus?
   >
   <=
   !=
   <>

Вопрос № 4
Оберіть прості умови
   x>9
   x>9 and x<12
   y<>0
   d=7

Вопрос № 5
Оберіть умову логічного заперечення
   x>9 or x<1
   a<=7
   x>9 and x<1
   not b

Вопрос № 6
Оберіть складні умови
   x>9 or x<1
   a<=7
   x>9 and x<1
   not b

Вопрос № 7
Що буде результатом логічного виразу? X := 5; Y := 2; A := X > Y;
   true
   false

Вопрос № 8
X := 5; Y := 2; Що буде результатом логічного виразу? A := X - 4.5 < Y * 2
   true
   false

Вопрос № 9
A:=6: B:=3 Якого значення набуде вираз A<>6 or B<=0?
   true
   false

Вопрос № 10
Оберіть логічні операції
   true
   not
   and
   or

Вопрос № 11
Знайдіть кон'юнкцію серед висловлювань
   число 2 є дільником числа 12 і числа24
   число 2 просте або парне
   число два не є цілим
   17>=8

Вопрос № 12
Змінні, які можуть набувати одне з двох можливих значень true або false називаються
   цілими
   рядковими
   символьними
   логічними

Запустить тест

help Помощь по сайту