VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри.
Описание:
Использовано: 14 раз

Запустить тестВопрос № 1
У чому полягає фільтрування даних?
   Відображення в таблиці тільки тих рядків, дані яких відповідають певній умові (умовам)
   Розташування рядків за даними певного стовпця
   Автоматична зміна вигляду комірок залежно від даних у них
   Видалення з таблиці тих рядків, дані яких не відповідають певній умові (умовам)

Вопрос № 2
У чому полягає сортування даних?
   Відображення в таблиці тільки тих рядків, дані яких відповідають певній умові (умовам)
   Розташування рядків за даними певного стовпця
   Автоматична зміна вигляду комірок залежно від даних у них
   Видалення з таблиці тих рядків, дані яких не відповідають певній умові (умовам)

Вопрос № 3
Які існують способи сортування даних в Excel?
   За спаданням (або у зворотному до алфавітного порядку)
   За зростанням (або в алфавітному порядку)
   За довжиною тексту, що міститься в комірці (від короткого - до довгого)
   За кольором заливки комірки (або за кольором тексту в комірці)

Вопрос № 4
Вкажіть дії для застосування сортування за зростанням до виділеного діапазону?
   Дані → Сортування й фільтр → Сортування за зростанням
   Основне → Абзац → Вирівняти по центру
   Основне → Редагування → Сортування й фільтр → Сортування за зростанням
   Вигляд → Структура → Сортування за зростанням

Вопрос № 6
У якому випадку доцільно застосовувати розширені фільтри?
   Під час застосування складних умов
   Якщо в комірках таблиці використовувались формули і функції
   Якщо таблиця містить дані різного формату
   Під час використання умовного форматування

Вопрос № 7
Як застосувати розширений фільтр до таблиці?
   Створити нову таблицю в документі Word
   Скопіювати результати до нової таблиці (зі збереженням вихідної таблиці)
   Виконати фільтрування списку в вихідній таблиці
   Перемістити результати до нової таблиці (з видаленням вихідної таблиці)

Вопрос № 8
У якому прикладі застосування автоматичного фільтру неможливе?
   За даними продажу відобразити лише той товар, кількість продажу якого більша 100 одиниць, або ціна менша 10 грн.
   Відобразити дані про товар ціна якого більша 100 грн
   В електронному журналі успішності відобразити прізвища лише тих учнів, які мають підсумкову оцінку 9 балів з алгебри або інформатики
   Відобразити прізвища тих учнів, які з інформатики мають підсумкову оцінку, меншу за 6 балів

Вопрос № 10


Визначте кількість прізвищ, які відображатимуться в таблиці після застосуванні до неї розширеного фільтру з умовами, зазначеними в діапазоні H2:I3
Ответ: 2

Запустить тест

help Помощь по сайту