VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування_1
Описание:
Использовано: 1 раз

Запустить тестВопрос № 1
Набір символів, з яких утворюються слова та речення мови програмування –
   алфавіт
   словник
   дані
   семантика

Вопрос № 2
Система правил складання базових конструкцій мови – …
   алфавіт
   семантика
   словник
   синтаксис

Вопрос № 3

На малюнку в середовищі Lazarus Вікно форми проекту позначено цифрою …
   2
   6
   5
   8
   4

Вопрос № 4

На малюнку в середовищі Lazarus Інспектор об’єктів позначено цифрою …
   2
   3
   5
   6
   7

Вопрос № 5

На малюнку в середовищі Lazarus Редактор програмного коду позначено цифрою …
   4
   6
   7
   8
   5

Вопрос № 6
Набір файлів, з якими користувач працює під час створення прикладної програми в об’єктно-орієнтованому середовищі програмування – …
   папка
   архів
   проект
   макет

Вопрос № 7

Ім’я події в фрагменті програмного коду позначено цифрою …
   1
   2
   3
   4

Вопрос № 8

Початок програмного коду в фрагменті програмного коду позначено цифрою …
   1
   2
   3
   4

Вопрос № 9

Кінець програмного коду в фрагменті програмного коду позначено цифрою …
   1
   2
   3
   4

Вопрос № 10

Для додавання Кнопки до форми в середовищі програмування Lazarus, потрібно обрати компонент позначений цифрою …
   1
   2
   3
   4

Вопрос № 11

Якою цифрою на малюнку позначена подія: натиснення миші?
   1
   2
   3
   4

Вопрос № 12

Для якого об'єкта створюється подія натиснення миші в даній процедурі?
   форма
   кнопка
   напис
   клавіатура

Вопрос № 13
Для виведення на екран вікна повідомлень в Lasarus використовується команда...
   Caption
   Name
   ShowMessage
   ShovMesange

Вопрос № 15

Для якої події створюється процедура?
   натиснення клавіші миші
   переміщення вказівника миші
   натиснення клавіші клавіатури
   створення форми

Вопрос № 16
Яка з перелічених властивостей може набувати одне із двох значень: True або False?
   Font
   Name
   Enabled
   Caption

Вопрос № 17

Які властивості кнопки зміняться внаслідок виконання даної події?
   відступ від верхнього краю форми
   висота
   довжина
   ширина
   відступ від лівого краю форми

Вопрос № 18
Оберіть рядок з правильно записаною командою
   Button1.Left:=Left-20;
   Button1.Enabled:=True;
   Form1.Enabled:=True;
   Button1.Visible:='True';

Вопрос № 19
Оберіть команди із помилками
   Button1.Enabled:=False;
   Label1.Enabled:=300;
   Button1.Height:=True;
   Label1.Caption:=Я учень 8 класу;

Вопрос № 20

Для якого об'єкта створена подія?
   кнопка
   напис
   форма
   поле

Запустить тест

help Помощь по сайту