VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Чергування голосних
Описание:
Использовано: 1 раз

Запустить тестВопрос № 1
1. Укажіть рядок слів, у кожному з яких на місці пропуску пишеться е
   м..рзлякуватий, вкр..вається, справ..дливий, посл..знувся
   жовт.нь, дят..л, в..сна, пощ..друвати
   в...дмідь, пош..пки, нач..нити, горл..чка
   жн..ва, книж..чка, ц..тата, коз..ня
   зцем..нтувати, м..готіти, р..тельно, м..телик

Вопрос № 2
У всіх словах потрібно писати літеру и в рядку
   еш..лон, зуп..нився, пох..люся, вкр..вається
   нал..тить, с..нюватих, з..л..навих, жур..ться
   дал..ч, вар..во, запром..нитися, кр..шталик
   вогн..чок, обітн..ця, бр..кет, огуд..на
   зач..нати, дуж..чка, вул..чка, міс..во

Вопрос № 3
У всіх словах потрібно писати літеру А в рядку
   краш..нка, ..ренда, к..жан, кр..пива
   перем..гати, к..стрюля, к..чан, к..рогва
   допом..гати, зл..мувати, ґ..зда, кр..хмаль
   к..нонада, н..вігація, к..ртатий, к..зак
   проп..ганда, б..гач (майновита людина), ск..кати, х..зяйнувати

Вопрос № 4
Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка
   здоров’я, повітря, щирість
   сяйво, щодня, дзенькіт
   кузня, гілля, якість
   гравюра, каяття, щавель
   вождь, в’язень, їдальня

Вопрос № 5
Усі слова правильно записані в рядку
   оберігати, бійниця, паління, приберегти
   вистилати, вичесувати, запирати, гребінця
   відчіпити, збрехати, творчість, витирати
   підперезати, випечений, відріктися, застебнути
   промінчик, батіжка, заметіль, оберіга

Вопрос № 6
Чергування голосних звуків можливе в усіх словах рядка
   ущемити, струменіти, вісім, куриво
   паливо, теплий, чесний, чоло
   селянський, березень, сон, зелень
   вогонь, субота, шовк, гребти
   сім, шість, шепотіти, летіти

Вопрос № 7
Літеру і слід писати в усіх словах рядка
   водоп..й, кам..нь, рад..сть, Черн..гів
   Харк..ва, устр..й, м..гши, підн..жка
   певн..сті, с..льський, в..тру, підбор..ддя
   вис..лок, кол..р, рем..нця, чер..да
   Запор..жжя, безгол..в’я, безгол..сся, збер..гши

Вопрос № 8
Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка
   ряд, рум’яний, В’ячеслав, цвях
   люди, мереф’янський, Рєпін, крякати
   останнє, тьмяний, розм’якшити, Воробйов
   п’є, торф’яний, черв’як, курйоз
   в’язи, підв’язати, осінь, щука

Вопрос № 9
Літера і не вживається на місці пропуску в усіх словах рядка
   С..рія, реч..татив, ц..тата, к..па
   акс..ома, Бр..танія, д..ктант, Ч..лі
   рад..ус, дез..нформація, Адр..атика, Віш..
   м..трополит, сем..нар, п..лот, артер..я
   С..дней, д..зель, абор..ген, тр..умф

Вопрос № 10
На місці пропуску пишеться О у слові
   овоч..сховище
   груш..подібний
   яйц..подібний
   замш..подібний
   пол..захисний

Вопрос № 11
Неправильно записано слово в рядку
   вихвалятися, запроменитися, чигиринський, безкорисливо
   вогничок, брикет, рентген, огудина
   кришталик, дефіс, ректор, легенький
   обітниця, приорітет, дистанція, курйоз
   дужечка, місиво, ліхтарик, вуличка

Вопрос № 12
Чергування голосних О, Е з і не відбувається в усіх словах рядка.
   кінь, камінь, мороз, день
   устрій, овес, село, пиріг
   твір, жіночність, нога, рік
   ніч, загін, струмінь, шепіт
   мереживо, плетиво, брезент, цистерна

Вопрос № 13
Чергування голосних О, Е з і не відбувається в усіх словах рядка.
   курінь, село, Канів, Григір
   доxід, носоріг, хміль, шість
   моx, нагорода, завод, землероб
   голос, смерть, подорож, гомін
   корінь, верболіз, промінь, Чернігів

Вопрос № 14
Букву О на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка.
   ак..рдеон, ..таман, к..нфорка, п..ролон
   п..ром, ф..нікулер, г..лова, вор..шити
   к..шалот, к..лосся, д..ріжка, к..зак
   б..гатство, б..гатир, марм..ровий, з..зуля
   дв..x, г..нчар, оп..лонка, б..рсук

Вопрос № 15
Ось нал(1)тить б(2)зжальний віт(3)р і почне зр(4)вати осінню красу зажур(5)ного клена. Літеру И треба писати замість цифри
   1
   2
   3
   4
   5

Запустить тест

help Помощь по сайту