VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Графіка. Орфоепія. Орфографія
Описание:
Использовано: 3 раз

Запустить тестВопрос № 1
Літеру (и) на місці пропуску треба писати в словах
   м...нулий, вос..ни, гр..міти
   вит...рати, лом...ти
   ст...хати, хв...лястий, пш...ниця
   ш..рокий, шел..стіти, чер...вики
   сх...лятися, кр..хкий, м...нулий

Вопрос № 2
У яких словах відбувається уподібнення приголосних звуків?
   футбол
   зжати
   човен
   пісня
   серпень

Вопрос № 3
Дзвінки приголосні переважно не оглушуються в таких словах
   казка
   клинок
   віхола
   ходьба
   пшеничний

Вопрос № 4
Дзвінки приголосні не оглушуються в таких словах
   казка
   клинок
   віхола
   ходьба
   пшеничний

Вопрос № 5
Продовжіть речення.В українській мові приголосні в кінці, а також у середині слів перед приголосними вимовляємо....
Ответ: чітко й виразно

Вопрос № 6
Продовжіть речення.В українській мові приголосні в кінці, а також у середині слів перед приголосними вимовляємо....
Ответ: чітко й виразно

Вопрос № 7
Тверді приголосні перед м'якими уподібнюються до
Ответ: парних м'яких

Вопрос № 8
Правильну вимову відображає фонетичний запис слова
   [дзоб] дзьоб
   [вуз'ко] вузько
   [солоткий] солодкий
   [навчайешся] навчаєшся
   [книзц'і] книжці

Вопрос № 9
Орфографічну помилку недопущено в реченні. Усе правильно записано
   Орбіту літа дописав листок й ліг на стежку, що прямує в осінь
   Полину в бесмежному просторі, легкий , як пір'їнка.
   То пронесеться над болотом чайка, то промайне швиткий чибіс.
   Не зтримати хвилю Черемошу, коли він скидає з себе зимову одіж.
   У моїй уяві постає широка долина, укрита маками, чую гудіння хрущів.

Вопрос № 10
Правильно записані слова
   спитати
   зкосити
   кістлявий
   проїздний
   зфальсифікувати

Вопрос № 12
Прийменник (В) потрібно писати
   ходила ...садок
   корабель ... бухті
   працює ... дома
   купався літку
   написано ...творі

Вопрос № 13
Правильно записано подані речення із прийменником (у)
   У Ольги цікаві книги.
   У Сваляві снігові є гірки.
   Працюють у нас відповідальні працівники.
   Багато грибів у лісі.
   Знаю, у чому твій секрет.

Запустить тест

help Помощь по сайту