VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Ненаголошені Е та И у словах
Описание:
Использовано: 1 раз

Запустить тестВопрос № 1
Літеру И на місці крапок треба писати в усіх словах рядка
   ш..потіти, ш..рокий, сп..тати
   к..сіль, кош..ня, зал..вати
   мереж..во, гл..бінь, п..ріг
   мар..во, згар..ще, мороз..во
   книж..чка, вул..чка, вузл..чок

Вопрос № 2
Літеру И пропущено в реченні
   Правда холодна, а бр..хня тепла.
   Мир та лад — в..ликий клад.
   Як не вмієш, то й не б..рися.
   Див..ться звисока, а нічого не бачить.
   Сини до хати прин..суть, а дочки угли розн..суть.

Вопрос № 3
Літеру Е пропущено в реченні
   В юності нам найчастіше виб..рає дорогу серце.
   Я візьму той рушник, прост..лю, наче долю.
   Багряні хребти попідп..рали небо.
   Зоря вечірня прост..лає останні смуги на воді.
   Можна все на світі виб..рати. сину.

Вопрос № 4
Прочитайте речення. "А з(1)мля л(2)жить м(3)дова, а поля пожаті мріють, на городах дост(4)гають гарбузи з(5)леноребрі." Літеру И треба писати замість цифри
   1
   2
   3
   4
   5

Вопрос № 5
Букву И на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
   зас..нати, дзв..ніти, др..жати
   гр..мтіти, сп..нити, прокл..нати
   л..ман, кр..мезний. оз..ратися
   с..рпанок, добр..во, кр..шталевий
   чуж...нецький, ож..ваги, бад..лина

Вопрос № 6
Букву И на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
   схв..лювати, ос..ледець, пряд..во
   пал..чка, в..сочина, кош..чок
   д..плом, створ..ння, вогн..ще
   м..лькати, гл..бінь, скр..піти
   кр..шити, сем..ро, х..мерний

Вопрос № 7
Букву И на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
   промов..стий, сх..литися, тр..мати
   пр..звисько, вр..ватися, зб..регти
   виховат..ль, сел..ще, тр..валий Г к..рпатий, т..рплячий, розх..тати
   очищ..ння, нам..стинка, поз..чати
   с..ни, л..міш, с..стри

Вопрос № 8
Букву Е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
   зл..генька, пр..вітний, кл..новий
   зап..чалитися, хр..бет, зв..чайний
   м..нувшина, д..белий, дол..нька
   п..чатка, зап..речити, л..дацюга
   д..вина, гр..чаний, м..тушливий

Вопрос № 9
Букву Е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
   тихес..нький, вос..ни, видов..ще
   куч..рявий,зн..нацька, пл..скатий
   об..реш, зас..лити, невм..руший
   л..ментуватн, стр..міти, скр..бти
   вир..нути, дал..чінь, оч..видець

Вопрос № 10
Букву Е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
   р..кламний, тр..нування, цуц..ня
   поч..нати, дощ..чка, р..монтний
   зд..вований, п..стливий, ож..ледь
   буз..на, м..режка, справ..дливий
   обл..денілий, пр..стиж, л..бонь

Вопрос № 11
Прочитайте поезію. М(1)нає літо. Осінь вже бр(2)де, Лісів багрець торкнувся вер(3)сневий. І пахне чебр(4)цем, і листя де-не-де, Кружляючи, лягає під д(5)рева. Літеру И треба писати замість цифри
   1
   2
   3
   4
   5

Вопрос № 12
Букву Е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
   шел..стіти, г..рой, глиб..на
   б..региня, скр..готати, л..мон
   кл..котіти, заб..ру, ст..жина
   л..тіти, мереж..во, пов..рхово
   зам..сти, мороз..во, пош..пки

Вопрос № 13
Букву И на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
   к..шеня, к..п’ятити, л..генда
   бр..ніти, вит..рати, скр..піти
   тр..вога, ст..блина, ож..вати
   д..ректор, зд..рати, мер..хтіти
   т..рпіти, п..ріг, прим..ритися

Вопрос № 14
Букву Е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
   зуп..няти, ч..рствий, д..сяток, м..дівник
   сем..ро, з..леніти, об..режний, вовч..ня
   справ..дливість, д..вина, в..теран, бер..зень
   заруч..ни, сел..зень, пол..тіти, с..лянський
   ч..решня, кр..латий, пл..чима, пш..ниця

Вопрос № 15
Прочитайте поезію. Л(1)тять, пл(2)вуть і сурмлять у в імлі шовкові, жовті й с(3)зопері птиці із конт(4)инентів чорної з(5)млі у рідні гнізда, на свої кр(6)ниці. Літеру Е треба писати на місці цифр
   1,3
   2,4
   1,5
   5,6
   2,3

Вопрос № 16
Букву Е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
   д..шевий, лот..рея, ст..блина, щ..бетання
   щ..дрівка, вел..чезний, вист..лити, ч..пурннй
   сут..ніти, в..рещати, кол..скова, в..рболіз
   в..черя, кр..тичний, благоч..стивий, м..даль
   кл..котіти, тр..вожний, в..селка, ш..потіти

Вопрос № 17
Букву И на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
   сл..вовий, перепл..вуть, д..таль
   бл..скавиці, одгр..міти, муз..ка
   печ..ніга, кр..тичннй, заруч..ни
   хр..зантема, велос..пед, с..режки
   конт..нент, гар..зонт, п..рукар

Запустить тест

help Помощь по сайту