VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Повторення. Лексикографія. Мовна норма
Описание:
Использовано: 3 раз

Запустить тестВопрос № 1
Лексикографія – це ...
   розділ мовознавства , що вивчає словниковий склад мови;
   розділ мовознавства , який займається теорією і практикою укладання словників;
   розділ мовознавства , що вивчає способи творення слів;
   розділ мовознавства, який вивчає власні імена й назви, їх історію, семантику, будову, основні закономірності розвитку.

Вопрос № 2
Словникова стаття – це...
   стаття на електронному носії інформації або розповсюджена електронними засобами масової інформації;
   коротка форма подачі матеріалу за певним планом;
   стаття, що описує слово, словосполучення, їх значення, приклади вживання у словнику;
   науковий або публіцистичний твір невеликого розміру в збірнику, журналі, газеті.

Вопрос № 3
Орфографічні, орфоепічні, тлумачні словники належать до
   перекладних
   фразеологічних
   одномовних
   енциклопедичних
   лінгвістичних

Вопрос № 5
Вершиною української лексикографії став
   «Лексикон» Памви Беринди
   «Лексис» Лаврентія Зизанія
   Великий тлумачний словник сучасної української мови
   Одинадцятитомний «Словник української мови»
   Словник української мови Б.Грінченка

Вопрос № 6
Торік [торік], минулого року, торішній, позаторік, позаторішній, уторік - складне слово, що виникло із словосполучення то(й)рік.-Див.ще рік, той.- Пор. тиждень,тогід. Це словникова стаття зі словника...
   перекладного
   тлумачного
   орфоепічного
   етимологічного
   орфографічного

Вопрос № 8
Яке з речень не потребує редагування
   Він попросив мене, щоб я не роповідала про його тайну
   П’єса схвилювала глядачів до глибини душі.
   Саме часто виписки оформлюються у вигляді цитат.
   Необхідно поділити речення по смислу.
   У нашій українській армії солдатів одягають у плотний одяг.

Вопрос № 9
Яке з речень не потребує редагування
   У творі головна героїня описується, як жінка неземної красоти.
   Слідуючий урок – біологія.
   Кореспондент, взявши інтерв’ю у відомого хірурга, зайшов у палату.
   Зійшовши з потяга, мені відчулося дихання рідної землі.
   Знявши капелюха, вулиця ставала для мене ще вужчою.

Вопрос № 10
В усіх словосполученнях рядка допущені помилки при побудові, окрім
   оплачувати за проїзд, спускатися по сходах, відсутній із-за хвороби
   звести нанівець, спільне підприємство, вірна відповідь
   обопільна угода, їхати автобусом, заплатити по сто гривень
   назвати по імені, поза всяким сумнівом, прийшов по справі
   комісія з вивчення проблеми, проживати по адресі, згідно наказу

Вопрос № 11
Лексичну норму не порушено в словосполученні
   картата сорочка
   сорочка в клітинку
   приймати участь
   виборна агітація
   взяти себе в руки

Вопрос № 12
Лексичну норму не порушено в словосполученні
   збити з толку
   зайти в тупик
   звільнити від посади
   по вказівці вчителя
   взяти за приклад

Запустить тест

help Помощь по сайту