VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Опрацювання табличних даних. Підсумковий тест. 9 кл.
Описание:
Использовано: 37 раз

Запустить тестВопрос № 1
Вираз, що може містити числові дані, адреси клітинок, функції та знаки арифметичних операцій – …
   діаграма
   нерівність
   рівняння
   формула

Вопрос № 2

Для обчислення суми значень діапазону клітинок потрібно обрати функцію позначену цифрою …
   1
   2
   3
   4

Вопрос № 3


Запишіть адресу виділеної комірки
Ответ: D6

Вопрос № 4
Яким знаком позначається дія Піднесення до степеня?
   *
   /
   ^
   &

Вопрос № 5

Якою цифрою позначені кнопки для вирівнювання тексту в комірках електронної таблиці??
   3
   6
   7
   8
   1

Вопрос № 6

Якою цифрою позначений інструмент для об'єднання комірок в табличному процесорі?
   3
   4
   7
   8
   9

Вопрос № 7
Маркер автозаповнення – це...
   чорний квадратик, розташований у лівому верхньому куті виділеної клітинки чи діапазону клітинок
   чорний квадратик, розташований у лівому верхньому куті панелы інструментів
   чорний квадратик, розташований у правому нижньому куті виділеної клітинки чи діапазону клітинок
   чорна стрілочка на робочій області електронної таблиці

Вопрос № 8

Для обчислення максимального значення потрібно обрати функцію позначену цифрою …
   1
   2
   3
   4

Вопрос № 9
Яким знаком позначається дія Ділення?
   -
   *
   /
   :

Вопрос № 10


Яке значення буде записане в клітинку D1 в результаті виконання формули зображеної на малюнку?
Ответ: 4

Вопрос № 11

Для вставлення функції потрібно натиснути пункт позначений цифрою …
   1
   2
   3
   4

Вопрос № 12

Для обчислення середнього арифметичного значення потрібно обрати функцію позначений цифрою …
   1
   2
   3
   4

Вопрос № 13
Що означає послідовність символів ### в комірці електронної таблиці?
   помилка форматування
   дані не поміщаються за шириною клітинки
   формула невірна
   числові дані втрачені

Вопрос № 14

Оберіть адресу виділеного діапазону
   A6:A14
   D6-H14
   D6:H14
   H14:D6

Вопрос № 15
Які із формул є вірними?
   =(A1+B1)*C1
   (A1+B1)*C1
   =(A1+B1):(C1+D1)
   =(A1+B1)/(C1+D1)

Вопрос № 16

Якою цифрою позначено Напрям тексту в комірках елекронної таблиці?
   4
   7
   8
   9
   2

Вопрос № 17
Оберіть абсолютну адресу комірки
   А1
   А1:В3
   $A$1

Вопрос № 18
Оберіть відносну адресу комірки
   A1
   A1:B3
   $A$1

Вопрос № 19

Що буде результатом виконання функції?
   20
   -5
   -80
   100

Вопрос № 20

Яке значення буде виведене у комірці D1?
   -800
   4
   5
   -5

Вопрос № 21

Діаграму якого виду зображено на малюнку?
   графік
   секторна
   кругова
   стовпчаста

Вопрос № 22

Скільки рядків буде в таблиці зображеній на малюнку, якщо для першого стовпчика буде застосований фільтр: слова, що складаються більше ніж з 1 літери?
   1
   3
   5
   2

Вопрос № 23

Скільки рядків буде в таблиці зображеній на малюнку, якщо для другого стовпчика буде застосований фільтр: всі числа менші 0?
   1
   0
   2
   5

Вопрос № 24

Для застосування сортування в таблиці потрібно скористатися групою інструментів на вкладці Головна позначеною цифрою …
   1
   2
   3
   4

Вопрос № 25

Для виконання фільтрування в таблиці потрібно скористатися вкладкою …
   Головна
   Вставка
   Дані
   Формули

Вопрос № 26
Операція відбору даних з таблиці, які відповідають заданим критеріям - це
   сортування
   фільтрація
   редагування
   обчислення

Вопрос № 27

Скільки рядків буде в таблиці зображеній на малюнку, якщо для першого стовпчика буде застосований фільтр: слова, що складаються з 1 літери; а для другого – числа більші за 5?
   1
   2
   0
   4

Вопрос № 28


Як називається виділений червоним кольором елемент діаграми?
Ответ: Легенда

Вопрос № 29
Оберіть елементи, з яких складається діаграма
   назва діаграми
   область побудови
   легенда
   осі
   підписи даних

Вопрос № 30

Для створення діаграми потрібно скористатися вкладкою ...
   Головна
   Вставка
   Формули
   Вигляд

Вопрос № 31
Автоматично змінює формат клітинки на заданий, якщо виконується задана умова операція
   формат комірок
   автофільт
   умовне форматування
   сортування

Вопрос № 32
Оберіть способи виділення клітинок при умовному форматуванні
   правила виділення комірок
   легенда
   кольорові шкали
   набори значків

Запустить тест

help Помощь по сайту