VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Лексикологія
Описание:
Использовано: 11 раз

Запустить тестВопрос № 1
1. Омоніми — це...
   А Слова, які вживаються з одним значенням.
   Б Слова, які збігаються у звучанні й на письмі, але мають різні, не пов’язані між собою значення.
   В Слова, які мають близький, але не тотожний, звуковий склад.
   Г Слова, що відрізняються звуковим складом, але називають одне поняття з різними відтінками значень.

Вопрос № 2
2. Пароніми — це...
   А Слова, які вживаються з одним значенням.
   Б Слова, які збігаються у звучанні й на письмі, але мають різні, не пов’язані між собою значення.
   В Слова, які мають близький, але не тотожний, звуковий склад.
   Г Слова, що відрізняються звуковим складом, але називають одне поняття з різними відтінками значень.

Вопрос № 3
3. Оксиморон — це...
   А Літературно-поетичний прийом; поєднання протилежних за змістом, контрастних понять, що спільно дають нове уявлення.
   Б Троп, який полягає у поясненні одного предмета через інший, подібний до нього, за допомогою єднальних сполучників.
   В Художній засіб, що полягає у переносному вживанні слова чи виразу на основі аналогії, схожості або порівняння, а також слово, вираз, ужиті у такий спосіб.
   Г Образне означення, влучна характеристика особи, предмета або явища, яка підкреслює їх суттєву ознаку, дає ідейно-емоційну оцінку.

Вопрос № 4
4. Подані нижче слова — це... Провидець, пророк, провісник, віщун, ясновидець.
   А Синоніми.
   Б Антоніми.
   В Омоніми.
   Г Пароніми.

Вопрос № 5
5. Укажіть рядок, у якому всі слова належать до споконвічно української лексики.
   А Злочинець, газівник, мати, голова, білка.
   Б Хліб, дядько, чорний, чотири, супермаркет.
   В Гай, вирій, я, снайпер, аеропорт.
   Г Батьківщина, козацтво, чотири, сорочка, криниця.

Вопрос № 6
6. Укажіть речення, у якому наявна застаріла лексика.
   А Вітер заснув, затих і тільки зрідка колишеться серед земного листя (Б. Грінченко).
   Б Але ще раніше, ніж вишні, починали цвісти в Лук’янівці черешні (О. Левада).
   В Його устами немовля глаголить (Б. Олійник).
   Г Він ішов бездонною дорогою, і перед ним, і з боків поступово виростав вечір: розплавлені прижухлі тони темнішали, підмальовуючись то рожевим, то тремтячо-зеленим, і вже одна барва горіла над іншою, розписуючи баню над полем обвугленими кольорами, і дихання комбайна долинало ніби з води (Є. Гуцало).

Вопрос № 7
7. До якого шару лексики належать слова чадо, живіт, перст, лицедій?
   А Архаїзми.
   Б Історизми.
   В Неологізми.
   Г Варваризми.

Вопрос № 8
8. Подані нижче слова — це... Чайка, роботи, прем’єра, підніс, дати.
   А Синоніми.
   Б Антоніми.
   В Омоніми.
   Г Пароніми.

Вопрос № 9
9. Укажіть рядок, у якому всі слова — іншомовні.
   А Абзац, галерея, земля, жокей, ретушувати.
   Б Інавгурація, абонемент, лінгафонний, юристконсул, метаморфоза.
   В Абонент, хліб, папір, ямб, мати.
   Г Ліжко, об’єкт, транспорт, осінь, сестра.

Вопрос № 10
10. Укажіть речення, у якому наявна застаріла лексика.
   А Другого дня, тільки зійшло сонце, а Джерина сім’я вже й пообідала, й вийшла на панщину (І. Нечуй-Левицький).
   Б Ця земля — вся наша, з усіма її щедротами, багатствами і плодами (П. Загребельний).
   В З ранньої весни побачиш цих птахів у степу; трактор оре, а вони в’ються за ним білою заметіллю (О. Гончар).
   Г Стежина до маминої хати петляє через город (В. Скуратівський).

Вопрос № 11
11. До якого шару лексики належать слова гусар, колгосп, боярин, досвітки?
   А Архаїзми.
   Б Історизми.
   В Неологізми.
   Г Варваризми.

Запустить тест

help Помощь по сайту