VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Творення, відмінювання активних та пасивних дієприкметників,
Описание:
Использовано: 0 раз

Запустить тестВопрос № 1
Дієприкметник має властивості
   дієслова та іменника
   прикметника і прислівника
   дієслова і прикметника
   дієслова і займенника

Вопрос № 2
Пасивні дієприкметники виражають ознаку за дією,
   яку виконує сам предмет;
   яку виконує над ним інший предмет;
   яка переходить на інший предмет.
   яка означає ознаку предмета

Вопрос № 3
Активні дієприкметники теперішнього часу утворюються за допомогою суфіксів
   -н-, -ен-, -т-;
   -н-, -уч-, -юч-;
   -л-, -уч- (-юч-), -ач-(-яч-);
   -ач-(-яч-), -л-, -н-.

Вопрос № 4
Активні дієприкметники минулого часу утворюються
   від основи теперішнього часу перехідних і неперехідних дієслів;
   від основи неозначеної форми неперехідних дієслів доконаного виду;
   від основи неозначеної форми перехідних дієслів.
   від основи інфінітива префіксальних дієслів доконаного виду

Вопрос № 5
Пасивні дієприкметники утворюються від основи інфінітива дієслів за допомогою суфіксів
   -л-,-уч-(-юч-), -ач-(-яч-);
   -л-, -н-, -ен-, -т-;
   -уч-(-юч-), -ува-(-юва-);
   -н-,-ен-,-т-.

Вопрос № 6
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. Позначте рядки, у яких всі дієприкметники активного стану.
   помолоділий, синіючий, захоплююча, лежачий;
   хвилюючі, здичавілим, вимитий, посивілий;
   бажаючий, опале, володіючий, терплячий;
   политий, посаджений, прибраний, світлений.

Вопрос № 7
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. Позначте рядки, у яких всі дієприкметники пасивного стану.
   розлитий, палаючий, чарівливий, спантеличений;
   володіючий, зігріваючий, збіднілий, терплячий;
   розперезаний, зігнутий, кошений, розлючений;
   зморений, затягнутий, облитий, намальований.

Вопрос № 8
Дієприкметники я відмінюються за ...
   числами і відмінками;
   відмінками;
   за родами (в однині), числами й відмінками;
   за родами, числами й відмінками.

Вопрос № 9
Визначте рядок у якому всі дієприкметники утворені правильно
   уквітчаний, посадженій, вмираючем;
   сполоханий, прикипілий, сяючий;
   примерзнутий. помолодітий, здичавілий;
   зігнулий, лежучий, забутий.

Вопрос № 10
Визначте речення, у якому граматичними категоріями дієприкметника є ж.рід, Н.в., одн.
   Найкраща в світі терапія - червневий викупаний ліс. (В.Сторожук)
   На лісовій галявині стояло декілька критих очеретом хат. (О.Довженко)
   Кропива, обважніла насінням, хазяйновито шепталася по своїх луговищах. (М.Коцюбинський)
   На чистому лобі були ніби намальовані веселі тонкі чисті брови (І.Нечуй-Левицький)

Вопрос № 11
У сучасній українській літературній мові немає активних дієприкметників із суфіксом...
   -л-;
   -ш-;
   -уч-(-юч-);
   -ач-(-яч-).

Вопрос № 12
Де правильно утворено пасивний стан
   пишучий
   зрубаний
   посивівший
   лежачий

Вопрос № 13
Виберіть декілька варінтів правильних відповідей. Позначте рядки, у яких записано тільки активні дієприкметники теперішнього часу
   сяюча усмішка, освячена вода;
   подорожуючі люди, бажаючий відповідати учень;
   зачерствілий хліб, дозріваючий вчасно плід;
   відмінно володіючий мовою іноземець, працюючий чоловік

Запустить тест

help Помощь по сайту