VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Дієприкметник як особлива форма дієслова
Описание:
Использовано: 1 раз

Запустить тестВопрос № 1
Дієприкметник – це
   особлива форма дієслова, що виражає ознаку предмета ;
   особлива незмінювана форма дієслова, що означає додаткову дію;
   самостійна частина мови, що виражає дію предмета або стан.
   особлива форма дієслова, що виражає ознаку предмета за дією

Вопрос № 2
Дієприкметник має властивості
   іменника та дієслова
   іменника та займенника
   дієслова та числівника
   дієслова та прикментника

Вопрос № 3
У словосполученні " свіжий пахучий хліб" дієприкметнику властиві такі граматичні ознаки
   ж.р., одн., Н.в., теп.час, недок.вид
   ч.р., множ., Н.в., мин.час, недок.вид
   ч.р., одн., Н.в., теп.ч., недок.вид
   с.р., одн., Н.в., мин.ч., док.вид

Вопрос № 4
Дієприкметниковим зворотом називається:
   дієприкметник разом із означуваним словом;
   дієприкметник із граматичною основою речення;
   дієприкметник із залежними від нього словами.
   одиничний дієприкметник

Вопрос № 5
У реченні (розділові знаки пропущені)"Розкішні крислаті кущі з буйною лозою обліплені лапатим листом спинались на гору "(І.С. Нечуй-Левицький) дієприкметниковий звотот стоїть ...
   перед означуваним словом;
   після означуваного слова
   у кінці речення
   на початку речення

Вопрос № 6
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. Виберіть рядки, у яких записано тільки дієприкметники
   сяючий, зелений, сміятися;
   витрачений, зробити, засіяний;
   застарілий, випечений, подорожуючий;
   збіднілий, розбитий, мріючий;
   замерзлий, замерзати, замерзаючий

Вопрос № 7
Виберіть речення , у якому неправильно розставлено розділові знаки при дієприкметниковому звороті.
   Оглушений ними він похилив голову. (І.Франко)
   Я люблю українське село, сповнене шуму, сповнене дум. (В.Сосюра)
   Місячним сяйвом залиті мріють сади (В.Сосюра)
   Я мовчав, зломлений його простою правдою (М.Дочинець)

Вопрос № 8
У реченні "Згаяного часу і конем не наздоженеш" дієприкметник виконує роль
   підмета
   присудка
   додатка
   означення
   обставини

Вопрос № 9
У реченні "Все поле засіяне" дієприкметник виконує роль
   підмета
   присудка
   додатка
   означення
   обставини

Вопрос № 10
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. Усі слова є дієприкметниками у рядках ...
   освітлений, зароблений, роботящий;
   діючий, дрижачий, дієвий;
   завершений, тремтячий, знаний;
   узагальнювальний, пануючий, знаннєвий;
   зораний, засіяний, овіяний.

Вопрос № 11
Знайдіть речення , у якому допущено пунктуаційну помилку
   Почуття, викликане гарною новиною, розбудило у душі радість.
   Я згадую той ранок, коли на засніженій дорозі серед замерзлих тополь ми зустрілись з тобою.
   Двір обсаджений квітами викликав почуття тепла і затишкуй нагадував про свято.
   Витоптана стежинапривела мене прямо до непомітного містка через потічок.
   Кабінет був обставлений шафами з книжками.

Запустить тест

help Помощь по сайту