VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Опрацювання
Описание:
Использовано: 1 раз

Запустить тестВопрос № 1
Як позначається логічна операція “заперечення” в мові програмування Python?
   not
   and
   or
   xor

Вопрос № 2
Як позначається логічна операція “менше” в мові програмування Python?
   >
   <
   <=
   >=
   ==

Вопрос № 3
Як позначається логічна операція “не дорівнює” в мові програмування Python?
   <>
   <=
   ><
   ==
   !=

Вопрос № 4
Як позначається логічна операція “дорівнює” в мові програмування Python?
   <>
   ==
   !=
   =!
   ><

Вопрос № 5
Чому дорівнює значення логічного виразу x <= 10, якщо х = 10?
   true
   false
   10

Вопрос № 6
Чому дорівнює значення логічного виразу (A<=B) and (A=B-2), якщо А = 2, В = 4?
   true
   false
   2
   4
   вірної відповіді немає

Вопрос № 7

Результатом виконання даної програми буде:
   true
   false
   13
   15

Вопрос № 8

Результатом виконання даної програми буде:
   true
   false
   13
   8
   0

Вопрос № 9

Результатом виконання даної програми буде:
   true
   false
   15
   0
   13

Вопрос № 10

Результатом виконання даної програми буде:
   true
   false
   8
   7

Вопрос № 11

Результатом виконання даної програми буде:
   true
   false
   7
   8

Вопрос № 12
Вкажіть який оператор не відноситься до логічних в мові Python?
   end
   and
   or
   not
   xor

Вопрос № 14
Встановіть хибні висловлювання
   Київ-столиця Угорщини
   Оператор AND у перекладі з анг. означає і
   Оператор NOT у перекладі з анг. означає і
   10<11
   Київ- столиця України

Вопрос № 15
Що буде виведено в результаті виконання команди: (3>2)or(3>5)
Ответ: true

Запустить тест

help Помощь по сайту