VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Вимова приголосних звуків. Чергування голосних і приголосних звуків
Описание:
Использовано: 3 раз

Запустить тестВопрос № 1
Позначте рядок, у якому в усіх словах під час вимови відбувається уподібнення приголосних
   А. Народ, лічба, водій
   Б. Ліс, охоронець, дід
   В. Легко, зсунути, нігті
   Г. Дьогтю, журба, обріж

Вопрос № 2
Позначте рядок, у якому в усіх словах спрощення на письмі не відбувається
   А. Сер..це, карта..ний, щас..ливий
   Б. Плюс..нути, піс..ний, кіс..лявий
   В. Баланс..ний, хвас..ливий, турис..ський
   Г. Тож..невий, перехрес..ний, облас..ний

Вопрос № 3
Позначте рядок, у якому в усіх словах ІоІ,ІеІ чергуються при словозміні
   А. Плече, школа, боєць
   Б. Вогонь, водовоз, горб
   В. Мед, попіл, лісок
   Г. Береза, Львів, пеньок

Вопрос № 4
Позначте рядок, у якому в усіх словах при словозміні відбувається чергування ІоІ-ІаІ.
   А. Щока, повертати, проводжати
   Б. Говорити, котити, ломити
   В. Скошувати, крокувати, скочити
   Г. Гонити, допомогти, ламати

Вопрос № 5
Позначте рядок, у якому в усіх словах відбувається чергування ІеІ-ІіІ.
   А. Мета, термін, вітер
   Б. Колесо, мести, пекти
   В. Ребро, камінь, річ
   Г. Зерно, витесаний, зелений

Вопрос № 6
Позначте рядок, у якому в усіх словах після шиплячих відбувається чергування ІеІ-ІоІ.
   А. Книжечка, зачісує, шовк
   Б. Копієчка, шелест, честь
   В. Мішок,чепурний, жезл
   Г. Вечір, чотири, шестиденка

Вопрос № 7
Позначте рядок, у якому в усіх словах пишеться і
   А. Г..рчиця, щ..тка, ж..нка
   Б. К..слий, ч..стий, х..трий
   В. Х..тати, к..дати, щ..рий
   Г. Заг..бель, к..піти, в..пляти

Вопрос № 8
Позначте рядки, у яких в усіх словах при словозміні відбувається чергування приголосних
   А. Просити, скакати, берегти
   Б. Кликати, жити, квасити
   В. Вухо, плакати, водити
   Г. Шити, нога, возити

Вопрос № 11
Запишіть речення, вибираючи з дужок потрібний варіант. Працюєте з клавіатурою. Лось обтрушував (з, із, зі ) себе воду (Й, і) скалки льоду.
Ответ: із, й

Вопрос № 12
Запишіть речення, вибираючи потрібний варіант з дужок. Він ( з, зі ,із)тхнув на повні груди, пирхнув - ( і, й ) подивив(ся, сь) на дітей.
Ответ: зі, і, ся

Запустить тест

help Помощь по сайту