VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Фонетика.Графіка. Орфографія. Орфоепія. Звуки мови й мовлення
Описание:
Использовано: 2 раз

Запустить тестВопрос № 1
Визначити рядок, у якому зазначається правильна кількість звуків в українській мові
   А. 32
   Б. 36
   В. 38
   Г. 31

Вопрос № 2
Визначити рядок, у якому зазначено правильну кількість приголосних звуків в українській мові
   А. 6
   Б. 30
   В. 36
   Г. 32

Вопрос № 3
Визначити рядок, у якому в усіх словах приголосні тверді
   А. Працювати, улітку, зірочки
   Б. Рим, зима, розмова
   В. Річка, наскрізь, недруг
   Г. Ліфт, стіл, підліток

Вопрос № 4
Визначити рядок, у якому в усіх словах слід писати літеру ґ
   А. ..уральня, ..уцулка, ..рудзь
   Б. ..удина, ..ребінь, ..роші
   В. ..аздування, ..анок, ..елготати
   Г. ..рунтовий, ..раната, ..рунт

Вопрос № 5
Визначити рядок, у якому в усіх словах приголосні звуки глухі
   А. Галас, ключ, краков'як
   Б. Шкапа, опис, чашка
   В. Стояти, тінь,шелест
   Г. Поспіх, груша, пшоно

Вопрос № 6
Визначити рядок, у якому всі слова розташовані за алфавітом
   А. Канат, Канада, канон,маргарин
   Б. Марганець, монтажний, міцність,мотель
   В. Обряд, окорок, округлість, омеблювати
   Г. Підсліджувати, поголубити, погарчати, погода

Вопрос № 7
Визначити рядок у якому однакова кількість звуків і букв
   А. Єдність, щабель
   Б. В'ялити, мужність
   В. Кольорові, підкидання
   Г. Під'їжджати, навчання

Вопрос № 8
Визначити рядок, у якому в усіх словах всі приголосні дзвінкі
   А. Мох, бюро, їжа
   Б. Яблуко, поїсти, балюстрада
   В. Ворог, з'їзд, драже
   Г. Бики, долина, пісня

Вопрос № 9
Указати, у якому рядку в усіх словах кількість букв менша, ніж звуків
   А. Общипати, який, по-моєму
   Б. Пасажирський, чухання, юнь
   В. Щось, помітний, ярус
   Г. Об'єднання, обух, яблуко

Запустить тест

help Помощь по сайту