VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Створення звітів в БД
Описание:
Использовано: 2 раз

Запустить тестВопрос № 1
Звіт —
   це об’єкт бази даних, за допомогою якого можна створити інтерфейс користувача для програми бази даних.
   це об'єкт бази даних, призначений для вибирання із БД необхідних даних і виведення їх на екран або принтер у зручному для користувача вигляді.
   це перелік, зведення статистичних даних або інших відомостей, розташованих у певному порядку за рядками та стовпчиками.
   це формулювання своєї інформаційної потреби користувачем деякої бази даних або інформаційної системи, наприклад, пошукової системи.

Вопрос № 2
Звіт дає змогу отримати дані у вигляді ...
   документа
   запиту
   таблиці
   форми

Вопрос № 3
Звіт дає змогу подати дані практично в будь-якому форматі. (Вкажіть всі правильні варіанти)
   Дані у звіті можуть подаватися в -аудіо та -відео форматах або графічному вигляді
   У звіті можна обчислювати відповідні значення, наприклад, за професією, за стажем роботи тощо
   Дані у звіті можуть подаватися у текстовому, числовому, табличному або графічному вигляді.
   Дані можуть бути згруповані за певними ознаками, відфільтровані й упорядковані
   До звіту можна додавати малюнки, діаграми, таблиці статистичних даних

Вопрос № 4
Основними засобами створення звітів є ...
   Звіт
   Майстер звітів
   пустий звіт
   Конструктор звітів
   Розділений звіт

Вопрос № 5
Звіт можна:
   доповнити деякими елементами й налагодити в режимі Конструктор
   налагодити в режимі Майстер звітів
   відправити електронною поштою
   роздрукувати

Вопрос № 6
Звіт може бути виведений в таких режимах:
   Конструктор
   Друк документа
   Режим розмітки
   Попередній перегляд
   Подання звіту

Запустить тест

help Помощь по сайту