VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Аудиторія. Види та цілі слухання.Контакт з аудиторією
Описание:
Использовано: 2 раз

Запустить тестВопрос № 1
Слухання - це...
   реакції, зумовлені досвідом людини
   володіння певними навичками роботи з інформацією
   розуміння того, що вам пояснюють
   правильне розуміння слів і почуттів мовця
   вид словесної комунікації, метод сприйняття інформації

Вопрос № 2
Виберіть декіфлька варіантів правильних відповідей. До видів слухання відносять ...
   слухання - заради задоволення
   візуалізація
   удумливе слухання
   критичне слухання
   емпатичне слухання

Вопрос № 3
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. Цілями слухання є ...
   емоційні переживання
   розуміння
   аналіз та оцінка змісту інформації
   суб'єктивне сприйняття інформації
   запам'ятовування

Вопрос № 4
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. Меьою слухання є ...
   контролювання дій оратора
   чути, щоб зрозуміти
   краще запам'ятати інформацію
   сприйняття інформації суб'єктивно
   аналіз та оцінка змісту

Вопрос № 5
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. При моделюванні аудиторії оратор повинен ...
   бути красномовним
   добре знати предмет розмови
   тримати зоровий контакт з аудиторією
   на ходу визначати реакцію слухачів
   намагатися бачити в кожному співбесідника

Вопрос № 6
Найважливішим у налагодженні контакту з аудиторією є ...
   емоційна налаштованість
   жести оратора
   поза і міміка оратора
   зоровий контакт з аудиторією
   мовні прийоми утримання уваги аудиторії

Вопрос № 7
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. До мовних прийомів красномовства відносять ...
   використання риторичних фігур
   впевненість оратора
   використання гумору
   перетворення монолога на діалог
   розкутість

Вопрос № 8
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. Види жестів оратора - це ...
   будь-які рухи рук
   емоційні жести
   указівні жести
   постійний рух
   символічні жести

Вопрос № 9
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. Які прийоми налагодження контакту з аудиторією використовує Сергій Притула?
   риторичні фігури
   доречний гумор
   апелює до власних думок
   перетворює свій монолог на діалог
   використовує тропи

Вопрос № 10
Ахіллесовою п'ятою іміджу оратора може стати ...
   приємний голос
   яскрава міміка
   механічні жести
   неприємний різкий голос
   неприваблива зовнішність

Вопрос № 11
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. Виберіть слова, що затримують увагу співрозмовника.
   уявіть собі
   якнайкраще
   не повірите
   до речі
   між нами кажучи

Вопрос № 12
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. Мета слухання "краще запам'ятати інформацію" потребує володіння різноманітними мнемотехнічними техніками. До них відносять ...
   прийом "трьох приємних облич"
   конспектування
   перефразування почутого
   самоконтроль
   візуалізація

Запустить тест

help Помощь по сайту