VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Етнічна , конфесійна, гендерна різноманітність.Рівність. Стереотипи, упередження , забобони.
Описание:
Использовано: 5 раз

Запустить тестВопрос № 1
Усвідомлення людиною свого обов'язку означає усвідомлення нею своєї
   толерантності
   відповідальності
   цінності
   соціалізованості

Вопрос № 2
Це термін, уведений для позначення соціальних наслідків біологічного поділу на статі.
   толерантність
   стратифікація
   полікультурність
   гендер

Вопрос № 3
Співіснування в межах однієї країни багатьох культур, жодна з яких не є панівною познаачають терміном
   толерантність
   полікультурність
   ідентичність
   гендерність

Вопрос № 4
Це слово в сучасній українській мові має два значення: 1) віросповідання, 2)самостійний, незалежний від інших релігійний напрям, відгалудження.
   толерантність
   полікультурність
   конфесія
   автокефалія

Вопрос № 5
Що з наведеного не вважають основою співіснування та співпраці в полікультурному суспільстві?
   толерантність
   дискримінація
   плюралізм
   конкуренція

Вопрос № 6
Як називають сукупність проблематики, пов'язаної з наданням соціологічного значення і встановленням соціального розподілу між чоловіками та жінками на основі їхніх статевих відмінностей?
   біосоціальна
   етнічна
   гендерна
   расова

Вопрос № 7
Це емоційне ставлення, негативна установка, яка, зазвичай, пов’язана зі стереотипами або формується на їхній підставі.
   расизм
   інклюзія
   ксенофобія
   упередження

Вопрос № 8
Огрядність людини — ознака її добродушного характеру, американці завжди усміхаються - це
   стереотипи
   упередження
   забобони
   ксенофобія

Вопрос № 9
Забобони — це
   помилкові переконання, віра в невідомі надприродні сили, що впливають на майбутні події.
   навмисне обмеження або позбавлення прав певних категорій громадян за їхньою расовою чи національною належністю, політичними або релігійними переконаннями, статтю тощо.
   е несправедлива, хибна думка, яка з’являється щодо будь-кого або чого-небудь заздалегідь, без ознайомлення, та пов’язане з нею відповідне ставлення; тобто це антипатія, заснована на стереотипах.
   це повага, сприйняття та розуміння різноманіття культур нашого світу, форм самовираження та самовиявлення людини.

Вопрос № 10
Вважається, що найпоширенішим у світі є забобон про «нещасливе число 13», та «нещасливу п'ятницю 13-те». Позначте варіанти, які є забобонами
   жінка створена тільки для хатніх справ, дітей і церкви
   якщо людині перейде дорогу жінка з порожніми відрами, на цю людину чекає невдача
   якщо людині перебіжить дорогу чорна кішка або заєць, на цю людину чекає нещастя
   люди в окулярах - дуже розумні
   розбите дзеркало — до біди

Вопрос № 11
Позначте правильні твердження.
   Стереотипи сприймаються простіше ніж реальні речі
   Люди приймають їх від інших, а не формують на основі власного досвіду
   Всі стереотипи помилкові більшою чи меншою мірою
   Стереотипи містять повну інформацію про реальність
   Стереотипи впливають на поведінку людей

Вопрос № 12
Який із стереотипів є нейтральним?
   Українці люблять сало
   Наша школа найкраща
   Африканські країни нерозвинені
   Французи не уміють воювати

Запустить тест

help Помощь по сайту