VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Особистість мовця. Вимоги до оратора
Описание:
Использовано: 2 раз

Запустить тестВопрос № 1
Укажіть найбільш точну відповідь на питання "Що таке риторика?"
   наука, яка навчає правильному мовленню
   розділ, у якому розглядають роди і види красномовства
   мистецтво виголошення промов
   дисципліна, що вивчає способи побудови логічно послідовного і виразного публічного мовлення

Вопрос № 2
Хто такий оратор?
   людина, яка вміє красномовно говорити
   той, хто виголошує промови, а також володіє даром виступати перед аудиторією
   це той, хто бажає опанувати науку риторику
   це відомі стародавні вчені, які вміли гарно і переконливо говорити і залишили нам у спадок багато тексті різних промов

Вопрос № 3
Що вивчає наука риторика?
   це наука, якв вивчає стародавні тексти риторичних промов
   це розділ мовознавства, який вивчає теоретичні відомості про стилі мовлення
   це наука про управління мисленнєво-мовленнєвою діяльністю
   це прикладна дисципліна, яка має на меті виховати вмілого та успішного промовця

Вопрос № 4
Яким чином риторика пов'язується із психологією?
   дозволяє ораторові контролювати власний душевний стан і настрій, а такожнастрій аудиторії
   вводить у світ ірреальності, коли людина прагне душевного пошуку істини
   відкриває закони творення словесного образу засобами мовлення
   за допомогою жестів і правильної міміки допомогає зразково виступити перед слухачами

Вопрос № 5
Що є предметом риторики?
   вивчення імен відомих ораторів
   зразки текстів промов
   публічний виступ у процесі комунікації
   замкнуте знання про мистецтво слова

Вопрос № 6
Виберіть декілька правильних відповідей. Вимогами до мовлення оратора є ...
   точність формулювань
   емоційний стан промовця
   стислість і небагатослівність
   своєрідність та оригінальність
   краса мовлення

Вопрос № 7
Вислів "Одна річ виголосити яскраву промову і зовсім інша - виголосити її яскраво" належить
   Цицерону
   Чарлі Чапліну
   Феофану Прокоповичу
   Джозефу Джеферсону

Вопрос № 8
Наше сприйняття себе, своїх можливостей і рівня професіоналізму це ...
   артистизм
   об'єктивність
   обізнаність
   доброзичливість
   упевненість у собі

Вопрос № 9
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. Оратору мають бути властиві особливі риси. Це ...
   глибокі знання
   чарівність
   артистизм
   упевненість у собі
   об'єктивність

Вопрос № 10
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. До рис хорошого співрозмовника належать ...
   враховувати соціальний статус
   уміння слухати
   виявляти інтерес до того, з ким спілкується
   спілкуватися з ними їхньою мовою
   використовувати етикетні формули

Вопрос № 11
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. Для увиразнення промови оратору потрібні ...
   яскраві емоції
   чітка артикуляція
   логічний наголос
   повільний тесп мовлення
   помірні паузи

Вопрос № 12
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. Невербальними засобами виразності мовлення є ...
   прийом "трьох приємних облич"
   наочні засоби
   панібратство
   жести
   міміка

Вопрос № 13
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. До поняття "поза оратора" відносять ...
   положення тіла
   "фільтрування" мовлення
   напрям погляду
   положення рук
   рух оратора перед аудиторією

Запустить тест

help Помощь по сайту