VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Запити в базі даних
Описание:
Использовано: 31 раз

Запустить тестВопрос № 1
Запит застосовують:
   для створення бази даних
   для збереження даних
   для вибіру з таблиці необхідних даних
   для змінення даних у БД

Вопрос № 2
Запити класифікують за такими ознаками:
   кількість таблиць
   призначення
   модель даних
   складність

Вопрос № 3
Операторами діапазону можуть бути:
   Between…And
   Xor
   And

Вопрос № 4
За допомогою запиту на вибірку даних можна:
   вибрати дані з двох таблиць
   оновити дані в одій таблиці
   вибрати дані з однієї таблиці
   ввести дані у кілька таблиць

Вопрос № 5
Яке призначення запиту з параметром?
   виконувати завжди одні і ті самі дії
   надавати можливість вказувати умови запиту перед початком його виконання
   виконувати дії залежно від вказаного параметру
   об'єднувати дані в форматі рядків-стовпців (двовимірної таблиці)

Вопрос № 6
Як можна в Access створити запити?
   з використанням помічника Office
   в режимі конструктора запитів
   з використанням майстрів запитів
   експортом запитів з інших систем

Вопрос № 7
Які завдання можуть виконувати запити?
   вносити зміни до таблиць
   отримувати дані на основі існуючих в таблицях даних
   створювати звіти
   шукати дані в Інтернеті
   отримувати дані на основі існуючих в таблицях бази даних

Вопрос № 8
Операція відшукання потрібних записів, перетворення таблиць і створення на їх основі нових таблиць, називають…
   запитом
   попитом
   звітом
   формою

Вопрос № 9
Без яких об'єктів не може існувати база даних:
   запитів
   звітів
   таблиць
   форм

Вопрос № 10
Як називається одне або кілька полів (стовпців) у таблиці, що містять посилання на поле або поля первинного ключа в іншій таблиці?
   Ключове поле
   Текстове поле
   Зовнішній ключ
   Числове поле

Вопрос № 11
Як називається поле, значення в якому не повинні повторюватися?
   Ключове поле
   Ідентифікатор
   Числове поле
   Поле Дата й час

Запустить тест

help Помощь по сайту