VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: База данных
Описание:
Использовано: 30 раз

Запустить тестВопрос № 1
Укажіть, яке поле таблиці в СУБД МS Access можна вважати унікальним ключовим.
   яке носить унікальне ім’я
   значення в якому не можуть повторюватися
   значення якого мають унікальну властивість збільшення
   яке містить унікальні відомості про майбутні записи

Вопрос № 2
Укажіть дії, які можна виконувати з даними за допомогою об’єкта Запит СУБД MS Access.
   змінювати дані
   упорядковувати дані
   перейменовувати дані
   підраховувати дані

Вопрос № 3
Укажіть правильне закінчення твердження: «База даних — це...».
   сукупність програм для збереження та опрацювання великих обсягів даних
   інтерфейс, що підтримує наповнення та опрацювання даних
   певна сукупність відомостей
   сукупність даних, що організовані за певними правилами

Вопрос № 4
Укажіть правильне закінчення твердження: «Порожня таблиця СУБД MS Access, тобто таблиця, в якій немає жодного запису, ...».
   не містить жодних даних
   містить дані про структуру таблиці
   містить дані про майбутні записи, які будуть вноситися до таблиці
   існувати не може

Вопрос № 5
Укажіть дію, яку потрібно виконати для додавання особистих даних нового учня до таблиці Учні СУБД MS Access.
   застосувати фільтр до бази даних
   створити звіт за допомогою таблиці
   додати запис до таблиці
   додати поле до таблиці

Вопрос № 6
Укажіть дії, які можна виконувати з даними за допомогою об’єкта Форма СУБД MS Access.
   змінювати дані
   упорядковувати дані
   шукати дані
   підраховувати дані

Вопрос № 7
Укажіть правильне закінчення твердження: «Значення поля Лічильник таблиці СУБД MS Access заповнюється...».
   автоматично
   вручну
   із файлу
   з Інтернету

Вопрос № 8
Укажіть дії, які можна виконувати з даними за допомогою об’єкта Таблиця СУБД MS Access.
   змінювати дані
   упорядковувати дані
   шукати дані
   підраховувати дані

Вопрос № 9
Укажіть дії, які можна виконувати з даними за допомогою об’єкта Звіт СУБД MS Access.
   змінювати
   упорядковувати
   друкувати
   підраховувати

Вопрос № 10
Укажіть основні функції СУБД.
   поповнення, розширення та відновлення баз даних
   створення потокових і слайдових презентацій
   підвищення надійності зберігання даних
   захист даних

Вопрос № 11
Укажіть типи баз даних.
   мережні
   релевантні
   реляційні
   ієрархічні

Вопрос № 12
Укажіть, що з переліченого не є об’єктами СУБД MS Access.
   модулі
   таблиці
   макроси
   ключі

Вопрос № 13
Укажіть об’єкти бази даних, що призначенi для введення та перегляду даних.
   таблиці
   запити
   форми
   звіти

Запустить тест

help Помощь по сайту