VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Кодування даних та апаратне забезпечення
Описание:
Использовано: 3 раз

Запустить тестВопрос № 1
Чому дорівнює довжина двійкового коду тестового повідомлення: Інформатика - цікавий предмет!
   32 байта
   30 байт
   60 байт
   30 біт

Вопрос № 2
Скільки біт у 12 байтах?
   96
   1048
   24
   48

Вопрос № 3
Яке десяткове число має двійковий код 100001?
   35
   33
   64
   25

Вопрос № 4
Яку математичну операцію потрібно виконати для переведення довжини двійкового коду з мегабайтів у кілобайти?
   множення
   додавання
   віднімання
   ділення

Вопрос № 5
Яку математичну операцію потрібно виконати для переведення довжини двійкового коду з кілобайтів у мегабайти?
   множення
   додавання
   ділення
   віднімання

Вопрос № 6
Кодування повідомлення – це…
   процес отримання нових знань з наявних;
   процес заміни однієї послідовності сигналів, якою подано повідомлення, іншою послідовністю сигналів;
   отримання початкового повідомлення із закодованого;
   процес опрацювання даних.

Вопрос № 7
Які символи можуть бути закодовані з використанням таблиць кодів символів Windows –1251?
   літери англійського алфавіту, цифри, розділові знаки, спеціальні символи (128 символів);
   символи алфавітів різних мов світу та деякі інші символи;
   символи кирилиці та деякі інші символи (256 символів);
   розділові знаки та цифри

Вопрос № 8
Заповнити пропуски 8192 байти = …Кбайт.
   5;
   6;
   7;
   8;

Вопрос № 9
Пристрій, що входить до складу процесора…
   мишка;
   модем;
   пристрій керування;
   пам’ять;

Вопрос № 10
До пристроїв введення належить:
   монітор;
   принтер;
   колонки;
   мікрофон;
   клавіатура;

Вопрос № 11
До пристроїв виведення належить:
   принтер;
   мишка;
   клавіатура;
   монітор;
   процесор;

Вопрос № 12
Укажіть пристрій комп’ютера, який призначений для керування всіма його пристроями та виконання арифметичних і логічних операцій
   процесор;
   внутрішня пам'ять;
   жорсткий диск;
   зовнішня пам'ять;

Вопрос № 13
Укажіть пристрої інформаційної системи, що належать до зовнішньої пам’яті
   оперативна, постійна, кеш пам'ять;
   клавіатура, мишка, маніпулятори, сканер;
   гнучкі та жорсткі диски, флеш-пам'ять, оптичні диски;
   принтер, гучномовець, навушники;

Вопрос № 14
Основною властивістю процесора є
   модель;
   обсяг кеш-пам’яті;
   швидкість опрацювання даних;
   стиснення даних;

Вопрос № 15
Укажіть види пам’яті, що належить до внутрішньої
   відеопам’ять;
   флеш-пам'ять;
   оперативна пам'ять;
   постійна;
   кеш-пам'ять

Вопрос № 16
Перевести 5 Мбайт у байти
   5120 байт
   5242880 байт
   5000 байт
   40960 байт

Вопрос № 17
Перевести число 81 з десяткової системи числення у двійкову
   100010
   101000
   1010001
   100111

Вопрос № 18
Перевести число 111011 з двійкової системи числення у десяткову
   95
   59
   65
   99

Вопрос № 19
Виберіть основні характеристики процесора
   ціна
   тактова частота
   обсяг оперативної пам'яті
   розрядність
   кількість ядер

Вопрос № 20
Що таке кеш-пам’ять?
   Це мікросхема оперативної пам’яті
   Це пристрій зовнішньої пам’яті, який використовують для збереження великих обсягів інформації
   Це енергонезалежний вид запам’ятовувального пристрою, що дає змогу швидко працювати з великим обсягом збереженої інформації
   Це внутрішня пам'ять процесора, яка дає змогу зберігати проміжні дані; її використовують для обміну даними між процесором та оперативно запам’ятовувальним пристроєм, щоб компенсувати різницю в їх швидкостях

Вопрос № 21
Процесор містить ...
   пам'ять
   арифметично-логічний пристрій
   пристрій керування
   пристрій зберігання даних

Вопрос № 23
Розрахувати кількість сторінок тексту, які можна розмістити в комп’ютері, якщо об’єм вільної ОП 80 кбайт. Розв’язання. На одній сторінці – 3000 байт
   123
   27
   5
   100
   8

Вопрос № 24
Розрахувати кількість інформації, що міститься у повідомленні “To be or not to be”
   18 байт
   144 біта
   20 кб
   123 мб

Вопрос № 25
Розрахувати кількість інформації, що міститься у підручнику історії, якщо він має 50 строк на сторінці, 60 символів в одній строці, 400 сторінок.
   1,1 Мбайт
   11 Мбайт
   123 Кбайта
   100 байт

Запустить тест

help Помощь по сайту