VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Стиснення та архівування даних. Види стиснення даних. Архіватори. Типи архівних файлів. Операції над архівами.
Описание:
Использовано: 19 раз

Запустить тестВопрос № 1
Процес перекодування даних з метою зменшення їхнього обсягу - це
   інформаційний процес
   стиснення даних
   розпакування даних
   захисту даних

Вопрос № 2
Спеціальні програми, які стискають дані для компакного їх зберігання - це
Ответ: архіватори

Вопрос № 3
Виберіть основні операції над архівами
   Створення архівів файлів і папок
   Переміщення архіву на інше місце
   Видалення файлів з архіву;
   Додавання файлів до вже існуючого архіву;

Вопрос № 4
Архів, для розпакування якого не потрібна програма-архіватор
Ответ: SFX

Вопрос № 6
Виберіть властивості, які можна задати при створенні архіву
   Метод стиснення
   Імя архіву
   Перевірка архіву на віруси
   Встановлення паролю на архів

Вопрос № 7
Які із програм є архіваторами
   WinZip
   Corel Draw
   WinRAR
   Zoom
   7-Zip

Вопрос № 8
Для чого виконують архівування даних?
   для захисту інформації
   для швидкої передачі по компютерних мережах
   для опрацювання даних
   для зменшення обсягу даних

Вопрос № 9
Які формати архівних файлів вам відомі?
   PNG
   RAR
   7Z
   ZIP

Вопрос № 10
Які види стиснення данихви знаєте?
   кодування Цезаря
   стиснення без втрат
   стиснення Морзе
   стиснення з частковою втратою даних

Вопрос № 11
Які види інформації можна кодувати з частковою втратою даних?
   текстову інформацію
   звукову інформацію
   відеоінформацію
   графічну інформацію

Вопрос № 12
Багатотомний архів - це архів
   що містить декілька файлів та папок
   що розбивається на кілька окремих файлів
   для розархівування не потрібна програма-архіватор

Запустить тест

help Помощь по сайту