VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Підсумковий тест з інформатики ІІ семестр
Описание:
Использовано: 1 раз

Запустить тестВопрос № 1
Що таке HTML?
   Додаткова інформація, що записується біля відкриваючого тегу
   Мова програмування, яка використовується для створення сайтів
   Команда, яка записується в кутових дужках <> для виконання браузером
   Мова гіпертекстової розмітки документів для мережі Інтернет

Вопрос № 2
Що таке тег?
   Додаткова інформація, що записується біля відкриваючого тегу
   Мова програмування, яка використовується для створення сайтів
   Команда, яка записується в кутових дужках <> для виконання браузером
   Мова гіпертекстової розмітки документів для мережі Інтернет

Вопрос № 3
Що таке атрибут?
   Додаткова інформація, що записується біля відкриваючого тегу
   Мова програмування, яка використовується для створення сайтів
   Команда, яка записується в кутових дужках <> для виконання браузером
   Мова гіпертекстової розмітки документів для мережі Інтернет

Вопрос № 4

Що є атрибутами у наведеному html-коді?
   bgcolor = ''green''
   text = ''white''
   < body >
   < /html >

Вопрос № 5
Запишіть малими літерами без кутових лапок відкриваючий тег встановлення маркованого списку.
Ответ: ul

Вопрос № 7
Тег < НЕАD > використовують для
   Створення головної частини HTML-документа
   Введення заголовка до тексту
   Організації гіперпосилання
   Опису заголовка таблиці

Вопрос № 8
Тег < TITLE > призначено для:
   визначення заголовку вікна, в якому відображатиметься документ
   позначення тексту як заголовка
   вставлення тексту в комірку таблиці
   позначення нового абзацу

Вопрос № 9
Теги < Н1 >...< Н6 > використовують для:
   позначення тексту як заголовка
   позначення нового абзацу
   позначення заголовка для таблиці
   розмічення гіперпосилання

Вопрос № 10
Яким тегом визначають абзац тексту?
   < p >
   < br >
   < div >
   < textarea >

Вопрос № 11
Тег < А > призначенo для:
   позначення нового абзацу
   створення гіперпосилання
   позначення нумерованого списку
   позначення тексту як елемента списку

Вопрос № 12
Тег < BODY > призначений для:
   виділення початку та кінця вмісту документа, який буде виведено на екран
   розмічення важливих фрагментів тексту
   вставлення нового рядка в таблицю
   позначення заголовка для вікна відображення документа

Вопрос № 13
Файл веб-сторінки має розширення:
   htm або html
   web або www
   http
   php

Вопрос № 14
Кожен HTML-файл закінчується тегом:
   < /НTML >
   < /ВODY >
   < HTML >
   < END >

Вопрос № 15
Теги < ol > і < li > використовують для створення:
   Упорядкованого списку
   Маркованого списку
   Таблиці
   Абзацу

Вопрос № 16
Для вставки зображення на Web-сторінку обов'язково записується атрибут тегу, що вміщує URL (джерело) зображення. Вкажіть цей атрибут.
   href=’foto.jpg’
   background='fon.jpg'
   dynsrc=’alyosha_popovi4.avi’
   src=’knopka.jpg’
   lowsrc=’pic1.gif’

Вопрос № 17
Який вигляд матиме таблиця?


Вопрос № 18
Вставка зображення на Web-cторінку виконується одиночним тегом
   малюнок
   рисунок
   IMG
   IMAGE
   PICTURE

Вопрос № 19
Параметри шрифту визначають за допомогою елемента FONT. Які атрибути передбачені для цього елемента?
   color
   align
   face
   text
   size

Вопрос № 20
Яким атрибутом задається фонове зображення сторінки?
   bgsound
   bgcolor
   background

Вопрос № 21
Вкажіть особливості, які мають векторні графічні зображення
   Вкажіть особливості, які мають векторні графічні зображення
   реалістичність зображення
   зображення якості при маштабуванні
   невеликі за розміром файли зображень

Вопрос № 22
Що є елементарною одиницею векторної графіки
   піксель
   графічні примітиви
   математична формула
   символ

Вопрос № 24
Інформаційне середовище, яке створює навколо себе людина з метою задоволення власних навчальних потреб та досягнення певних навчальних цілей називається
   хмарним середовищем
   персональним навчальним середовищем
   безпечним середовищем
   пошуковим середовищем

Вопрос № 25
Серед поданих редакторів оберіть редактор для роботи з векторною графікою
   Adobe Photoshop
   Adobe Illustrator
   Corel Draw
   Paint.NET
   LibreOffice Draw

Вопрос № 26
Сервіс, з допомогою якого можна створювати різні опитування
   Google документи
   Google форми
   Google диск
   Google сайти

Вопрос № 28
Веб-сайт— це
   сукупність подібних за змістом і оформленням документів, що містять текст і графіку та розміщені на одному комп'ютері
   текстовий документ, що містить різноманітні об'єкти та розміщений на комп'ютері
   гіпертекстовий документ, що містить різноманітні об'єкти та розміщений на сервері

Вопрос № 30
Вибрати зі списку недоліки растрової графіки:
   Схематичність зображення
   Складно редагувати
   Великий розмір файлу зображення
   Втрата якості при масштабуванні

Вопрос № 31
Серед хмарних сервісів Google виберіть онлайн-сервіс для сховища та передачі файлів великих розмірів.
   Google-диск
   Соціальні мережі
   Google Перекладач
   Карти Google
   YouTube

Вопрос № 32
Для чого можна використовувати хмарні сховища?
   передача даних
   створення документів і надання доступу до них
   розміщення і збереження даних
   швидке скачування програм

Вопрос № 33
Які етапи розробки веб-сайту? (Виберіть декілька правильних відповідей)
   цінова політика
   вибір структури сайту
   публікація сайту в Інтернеті
   постановка завдання
   розробка дизайн-макету сторінок сайту

Вопрос № 34
Етапи розв'язування компетентнісних задач:
   Аналіз, формулювання задачі
   Пошук клієнта та підписання контракту
   Вибір засобів опрацювання даних
   Пошук інформаційних матеріалів
   Побудова інформаційної моделі задачі

Вопрос № 35
Компетентнісні задачі з інформатики – це...
   проблемні завдання з різних галузей людської діяльності, які розв'язують засобами ІКТ
   набута у процесі навчання інтегрована здатність особистості, яка складається із знань, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці
   коло питань, у яких людина добре обізнана, має знання та досвід

Вопрос № 36
Як називається інформаційне середовище, яке створює навколо себе людина для власних навчальних потреб?
   персональне інформаційне середовище
   персональне навчальне середовище
   персональне середовище
   хмарне індивідуальне середовище

Запустить тест

help Помощь по сайту