VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Сучасна українська література. Постмодернізм
Описание:
Использовано: 4 раз

Запустить тестВопрос № 1
Постмодернізм -це
   А філософський і мистецький рух, який поряд із культурними течіями та змінами виник через широкомасштабні та далекосяжні трансформації у західному суспільстві в кінці 19- поч.20 століть.
   Б одна із світонастанов модернізму, скерована на руйнування традиційних художніх законів, форм
   В авангардний напрям у мистецтві, що розвинувся на поч.ХХстоліття здебільшого в Італії й відстоював крайній формалізм, пропагував культ індивідуалізму, відкидав загальнлприйняті мовні та поетично,-мистецькі норми.г
   Г світоглядно-мтстецький напрям, який стирає грані між високим мистецтвом і кітчем, переоцінює традиції авангардизму та модернізму, визнає прогрес лише як неспростовну ілюзію.

Вопрос № 2
Виберіть ДЕКІЛЬКА правильних відповідей.Визнпчте ознаки постмодернізму.
   А культ надлюдини, яка змінює світ за допомогою техніки
   Б гра зі словом та чужим текстом
   В змішування стилів і закодованість тексту
   Г наскрізна іронічність ь

Вопрос № 3
Назвіт(,кілька відповідей)ь поетичні групи, створені в кінці ХХ століття
   А "ВАПЛІТЕ"
   Б "Лу-Го-Сад"
   В "Бу-Ба-Бу"
   В "Плуг"
   Г "Пропала грамота"

Вопрос № 4
Назвіть представників постмодернізму в українській літературі (кілька)
   А В.Шевчук
   Б В.Стус
   В О. Забужко
   Г О. Ірванець
   Д Д. Павличко

Вопрос № 5
Характерні риси постмодернізму відчутні в рядках ( кілька)
   А "Там дивний ліс зітхає ароматом/І весь дзвенить од гімнів п'яних птиць.,/ Співа трава, ніким ще не зім'ята,/ І вабитъ сном солодких таємниць..."
   Б "Над містом літають птахи,/ а поруч із ними "ахи",/ коли роззявлять на площі/ голодні роти бідолахи..."
   В "Де дня розгойдані тарілі?/ Мосянжний перегуд джмелів,/ твої пшеничні руки білі/ над безберегістю полів..."
   Г " Ох і моцна була порода-/Молочко, Магадан, Кодима.../ Мої предки були народом-/ Тим народом, якого нема."
   Д " Дорога і дорога лежить за гарбузами./ І хтось до когось їде тим шляхом золотим./ Остання в світі казка сидить під образами..."

Вопрос № 6
Одним із провідних представників постмодернзму є
   А Ліна Костенко
   Б Василь Стус
   В Володимир Дрозд
   Г Юрій Андрухович
   Д Оксана Пахльовська

Вопрос № 7
Юрій Андрухович є
   А поетом і прозаїком
   Б літературним критиком
   В перекладачем і есеїстом
   Г викладачем університету
   Д професором філології

Вопрос № 8
Провідний мотив вірша Ю. Андруховича " Пісня про мандрівного спудея"
   А неординарна особистість у навколишньому світі
   Б захоплення творчістю, яка не знає приписів, заборон і перешкод
   В викриття антигуманних виявів суспільного устрою в проекції на історію України.
   Г пошук ліричним героєм втраченої гармонії з природою
   Д гімн життю і молодості

Вопрос № 9
Вислів "явір тихі сльози витирав" (поезія "Пісня мандрівного спудея") є художнім засобом
   А порівняння
   Б епітет
   В персоніфікація
   Г гіпербола
   Д оксиморон

Вопрос № 10
Твір Ю.Андруховича,в якому розповідається з іронією про середньовічного любителя астрономії
   А "Астролог"
   Б "Рекреації"
   В "Про свободу"
   Г " Повчальна травнева прогулянка"
   Д "Пісня мандрівного спудея"

Вопрос № 11
Твір Галини Пагутяк "Потрапити в сад" за жанром є
   А роман
   Б повість
   В новела
   Г есей
   Д оповідання

Вопрос № 12
Про яке ставлення Грицька, головного героя твору "Потрапити в сад," до Соломи свідчать рядки "Він дивився, як Стьопа, нагинаючись під вітром, побіг до чайної. Спина його була геть у ванні.- Біда, - сказав Грицько,- Біда".
   А байдужість
   Б співчуття й жалість, що деградує здібна, майстровита людина
   В зневагу, що будучи здоровим і маючи ремесло, не здатен жити повноцінним життям
   Г дивиться на нього як на такого ж, як і сам він, принесеного чоловіка
   Д диується, як доля жорстоко крутить людьми

Вопрос № 13
Словами "Не кожному тісно межи стінами. Ой не кожному..."- говорить Грицько про себе й
   А Стьопу
   Б Микольця
   В Сковороду
   Г батька
   Д Тараса Шевченка

Запустить тест

help Помощь по сайту