VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Алгоритми обробки таблиць
Описание:
Использовано: 1 раз

Запустить тестВопрос № 1
За допомогою чого можна відсортувати числові дані?
   за правилом
   за формулою
   за величиною
   за рядками

Вопрос № 2
Сортування елементів масиву - це...
   впорядкування їх за деякою ознакою
   впорядкування їх за різними ознаками
   перетворення їх за деякою ознакою
   перетворення їх за різною ознакою

Вопрос № 3
Обери методи сортування масиву.
   сортування вибором найменшого елемента
   сортування вибором елемента
   сортування переміщенням
   сортування обміном(метод бульбашки)

Вопрос № 4
Метод сортування вибором максимального елемента заснований на тому, що ...
   під час кожного проходу циклу переглядається частина масиву завдовжки N елементів
   під час одного проходу циклу переглядається частина масиву завдовжки К елементів
   під час кожного проходу циклу переглядається частина масиву завдовжки К елементів
   під час одного проходу циклу переглядається частина масиву завдовжки N елементів

Вопрос № 5
Метод бульбашки полягає грунтується на ...
   порівнянні та перестановці сусідніх чисел
   порівнянні та перестановці парних чисел
   порівнянні та перестановці непарних чисел
   порівнянні та перестановці наступних чисел

Вопрос № 6
Для різних наборів значень елементів масиву А може знадобитися....
   один крок сортування
   непарна кількість кроків сортування
   парна кількість кроків сортування
   різна кількість кроків сортування

Вопрос № 7
Для кожної пари сусідніх елементів масиву А[1..6] виконується операція S := S + Byte (A[i] > A[i+1]) (Byte (True) = 1; Byte (False) = 0) Початкове значення S дорівнює 0. Чому дорівнює кінцеве значення S, якщо вхідний масив було впорядковано за зростанням? Позначте одну правильну відповідь.
   0
   Не можна визначити
   6
   5

Вопрос № 8
Повідомити про помилкуДля кожної пари сусідніх елементів масиву А[1..6] виконується операціяS := S + Byte (A[i] >= A[i+1]) (Byte (True) = 1; Byte (False) = 0)Початкове значення S дорівнює 0. Чому дорівнює кінцеве значення S, якщо вхідний масив було впорядковано за спаданням?Позначте одну правильну відповідь.
   0
   6
   5
   неможливо визначити

Вопрос № 9
Які існують порядки сортування масиву?Позначте всі правильні відповіді.
   За спаданням
   За коректністю подання даних
   За неспаданням
   За зростанням

Запустить тест

help Помощь по сайту