VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Підсумкова контрольна робота. Тест
Описание:
Использовано: 7 раз

Запустить тестВопрос № 1
Апостроф треба писати в усіх словах рядка
   А миш..як, верхів..я, сер..йозний
   Б грав..юра, з..юрмитися, арф..яр
   В сузір..я, під..їхати, духм..яний
   Г черв..як, надвечір..я, кав..яр

Вопрос № 2
Редагування не потребує словосполучення
   А початкуючі поети
   Б дозрівші яблука
   В цілюща рослина
   Г стомившийся за день

Вопрос № 3
Відокремлене означення вжито в реченні (розділові знаки пропущено)
   А Налякане голосами людей продиралося крізь хащі стадо зубрів.
   Б Дивиться хлопець на зіткані зі срібла вишняки й мало не зітхає.
   В Люблю ходити по вкритій кришталевою росою ранковій траві
   Г Довгі вечірні тіні перекреслюють порослу споришем вулицю

Вопрос № 4
На другий склад падає наголос у слові
   А центнер
   Б довідник
   В каталог
   Г позначка

Вопрос № 5
Помилку в написанні прислівника допущено в рядку
   А видимо-невидимо, анічичирк, аби-де
   Б як-не-як, в основному, по-чиновницьки
   В більш-менш, хтозна-коли, довкруги
   Г по-четверте, щосереди, зроду-віку

Вопрос № 6
Позначте рядок, у якому виділені літери позначають однаковий звук
   А усміШці, смієШся, посміШка
   Б несеТься, Тюльпани, Тьмяно
   В Зіставити, проСьба, Зябра
   Г Край, воКзал, заКріплення

Вопрос № 7
Спрощення в групах приголосних треба позначити на письмі в усіх словах рядка
   А тиж..невий, тріс..нути, захис..ник
   Б навмис..но, провіс..ник, хвас..нути
   В радіс..ний, аген..ство, ціліс..ний
   Г балас..ний, перехрес..ний, зліс..ний

Вопрос № 8
Помилку у творенні присвійного прикметника допущено в рядку
   А бабусин
   Б матусин
   В Ольгин
   Г Оленин

Вопрос № 9
Лише відносні прикметники записано в рядку
   А київський, народний, качиний
   Б дорожній, світлий, кімнатний
   В ситцевий, хімічний, зимовий
   Г залізний, мовний, ведмежий

Вопрос № 10
Стилістичну помилку допущено в реченні
   А Розділові знаки в простім реченні
   Б У маминім слові звучить мудрість
   В Чекай мене у вишневім садку

Вопрос № 11
Прикметник в ролі іменника вжито в реченні
   А Рожеві сосни... Арка вечорова
   Б Не забувайте незабутнє...
   В Страшні слова, коли вони мовчать...
   Г Фанерні журавлі не полетять у вирій.

Вопрос № 12
Помилку допущено в узгодженні числівника з іменником у рядку
   А два олівця
   Б три озерця
   В п'ять овець
   Г сім кілець

Вопрос № 13
Правильною є відмінкова форма числівника в рядку
   А восьмидесяти семи
   Б сімдесятьох п'ятьох
   В шестистами трьома
   Г старт вісьмома

Вопрос № 14
Порушено граматичну норму на позначення часу в рядку
   А шоста десять
   Б десять хвилин шостої
   В за десять хвилин шоста
   Г десять хвилин по п'ятій

Вопрос № 15
Помилку у написанні дієслівного закінчення допущено в рядку
   А миються, гоються
   Б сиплеш, торгуєш
   В маримо, варимо
   Г славлять, радять

Вопрос № 16
Синтаксичну помилку допущено в реченні
   А Усі знають, що на Україні люди гостинні
   Б Найсмачніші галушки варять на Полтавщині.
   В "Коні не винні & Коцюбинський написав на Кіпрі
   Г Щороку наша родина проводить літо на Заході

Вопрос № 17
Прочитайте речення. Перед виходом з дому не забудьте ...світло і ,...погоду, ...всі вікна. Граматично правильним є варіант послідовного заповнення пропусків
   А виключити, незважаючи на, позакривати
   Б вимкнути, не дивлячись на, позачиняти
   В виключити,не дивлячись на, позачиняти
   Г вимкнути, незважаючи на, позачиняти

Вопрос № 18
Прочитайте речення. Хмари(1)що з'явилися потім (2)було послано для того (3)щоб підкреслити бліду (4)трохи вицвілу за день синяву неба (5)і щоб розсіювати на землю вечірнє сяйво. Кому треба ставити на місці всіх цифр,ОКРІМ
   А 1
   Б2
   В 3
   Г 4
   Д 5

Вопрос № 19
Граматично правильне речення можна утворити, якщо до фрагмента "Оглядаючи експозицію музею,..." додати
   А усі експонати вразили нас своїм різноманіттям.
   Б уважно слухайте гіда, робіть короткі записи
   В наші знання з історії були дуже доречними.
   Г екскурсоводом було наведено невідомі факти про неї.

Вопрос № 20
Синонімічним до простого речення"У сучасному світі вивчення мов міжнародного спілкування вкрай потрібне для досягнення особистістю успіху" є складне речення
   А У сучасному світі вивчення мов міжнародного спілкування вкрай потрібне, щоб особистість могла досягти успіху.
   Б У сучасному світі вивчати мови міжнародного спілкування вкрай потрібно, адже це свідчить про досягнення особистістю успіху.
   В У сучасному світі вивчення мов міжнародного спілкування вкрай потрібне, бо так особистість досягне успіху.
   Г У сучасному світі вивчення мов міжнародного спілкування вкрай потрібне через те, що так особистість може досягти успіху.
   Д У сучасному світі вивчати мови міжнародного спілкування вкрай потрібно,тому що так особистість може досягти успіху.

Запустить тест

help Помощь по сайту