VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Повторення вивченого. Контрольна робота "Опрацювання текстових даних"
Описание:
Использовано: 5 раз

Запустить тестВопрос № 1

Інструменти для використання списків (нумерованих, маркованих, багаторівневих) знаходяться на вкладці позначеній цифрою …
   1
   2
   3
   4

Вопрос № 2

Для додавання символів, яких немає на клавіатурі потрібно скористатися інструментом позначеним цифрою …
   1
   2
   3
   4

Вопрос № 3

Для додавання маркованого списку потрібно обрати інструмент позначений цифрою …
   1
   2
   3

Вопрос № 4

Для додавання багаторівневого списку потрібно обрати інструмент позначений цифрою …
   1
   2
   3

Вопрос № 5

Для додавання символів, яких немає на клавіатурі потрібно обрати інструмент позначений цифрою …
   1
   2
   3
   4

Вопрос № 6

Для того щоб вирівняти текст, або змінити напрямок тексту в таблиці потрібно обрати вкладку Макет та скористатися групою інструментів позначеною цифрою …
   1
   2
   3
   4

Вопрос № 7

Для того щоб вирівняти висоту рядків або ширину стовпців в таблиці потрібно обрати вкладку Макет та скористатися групою інструментів позначеною цифрою …
   1
   2
   3
   4

Вопрос № 8

Для того щоб змінити тип границі таблиці потрібно скористатися інструментом позначеним цифрою …
   1
   2
   3
   4

Вопрос № 9

Для того щоб поєднати комірки в таблиці, або роз’єднати таблицю потрібно обрати вкладку Макет та скористатися групою інструментів позначеною цифрою …
   1
   2
   3
   4

Вопрос № 10

Для того щоб додати або видалити стовпці та рядки в таблиці потрібно скористатися групою інструментів позначеною цифрою 1 вкладки
   Вставка
   Макет
   Конструктор
   Головна

Вопрос № 11

Спосіб додавання таблиці при якому вказується кількість рядків і стовпців у вікні Вставлення таблиці позначено цифрою …
   1
   2
   3

Вопрос № 12
Набір значень властивостей об'єктів, який має власне ім'я - це
   розділ
   зміст
   колонтитул
   стиль

Вопрос № 13
Службові повідомлення, які розміщуються на полях сторінки і повторюються на інших сторінках документа - це
   розділи
   стилі
   колонтитули
   колонки

Вопрос № 14

Для того, щоб розмістити внизу документа дані про його назву потрібно скористатися пунктом позначеним цифрою …
   1
   2
   3

Вопрос № 15
Який із форматів файлів не відноситься до текстових документів?
   DOCX
   RTF
   PDF
   PNG

Вопрос № 16
Виберіть зображення із предметним покажчиком


Вопрос № 17
Яка вкладка призначена для створення колонок в текстовому документі?
   Вставка
   Розмітка сторінки
   Макет
   Формат

Вопрос № 18

Для переходу з однієї колоноки в іншу в текстовому документі потрібно скористатися інструментом на вкладці Розмітка сторінки, який позначений цифрою …
   1
   2
   3
   4
   5

Вопрос № 19
Які властивості має графічне зображення в текстовому документі?
   розмір зображення
   групування
   обтікання текстом
   розташування на сторінці

Вопрос № 20
Які операції над групою об'єктів можна виконати в текстовому документі?
   редагуваня
   групування
   упорядкування
   використання

Вопрос № 21
Стандартним форматом файлів текстових документів, підготовлених в текстовому процесорі MS Word 2010 є ... (записати маленькими літерами без крапки)
Ответ: docx

Запустить тест

help Помощь по сайту