VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Підсумкове оцінювання. Повторення "Опрацювання табличних даних".
Описание:
Использовано: 11 раз

Запустить тестВопрос № 1
Вираз, що може містити числові дані, адреси клітинок, функції та знаки арифметичних операцій – …
   діаграма
   нерівність
   рівняння
   формула

Вопрос № 2
Яке розширення мають імена файлів створених за допомогою табличного процесора Microsoft Office Excel 2010?
   xlsx
   exe
   pptx
   docx

Вопрос № 3

Для обчислення суми значень діапазону клітинок потрібно обрати функцію позначену цифрою …
   1
   2
   3
   4

Вопрос № 4


Запишіть адресу виділеної комірки
Ответ: D6

Вопрос № 5
Внесення змін до вмісту клітинок таблиці та її структури –
   форматування
   редагування
   збереження

Вопрос № 6
Яким знаком зображується дія Піднесення до степеня?
   *
   /
   ^
   &

Вопрос № 7

Якою цифрою позначені кнопки для вирівнювання тексту в комірках електронної таблиці??
   3
   6
   7
   8
   1

Вопрос № 8

Якою цифрою позначений інструмент для об'єднання комірок в табличному процесорі?
   3
   4
   7
   8
   9

Вопрос № 9
Маркер автозаповнення – це...
   чорний квадратик, розташований у лівому верхньому куті виділеної клітинки чи діапазону клітинок
   чорний квадратик, розташований у лівому верхньому куті панелы інструментів
   чорний квадратик, розташований у правому нижньому куті виділеної клітинки чи діапазону клітинок
   чорна стрілочка на робочій області електронної таблиці

Вопрос № 10

Який результат отримаємо в результаті виконання формули, зображеної на малюнку?
   12
   3
   2
   -1

Вопрос № 11

Для обчислення максимального значення потрібно обрати функцію позначену цифрою …
   1
   2
   3
   4

Вопрос № 12
Яким знаком зображується дія Ділення?
   -
   *
   /
   :

Вопрос № 13

Для обчислення мінімального значення потрібно обрати функцію позначений цифрою …
   1
   2
   3
   4

Вопрос № 14


Яке значення буде записане в клітинку D1 в результаті виконання формули зображеної на малюнку?
Ответ: 4

Вопрос № 15

Для обчислення середнього арифметичного значення потрібно обрати функцію позначений цифрою …
   1
   2
   3
   4

Вопрос № 16
Зміна зовнішнього вигляду таблиці чи окремих її клітинок: шрифту, кольору чи накреслення символів; вирівнювання; кольору заливки; розмірів і меж клітинок
   форматування
   редагування
   перейменування
   копіювання

Вопрос № 17
Як називається діалогове вікно для встановлення параметрів форматування комірок і діапазонів комірок?
   формат комірок
   макет клітиеок
   конструктор
   форматування діапазонів

Вопрос № 18
Оберіть способи перейменування аркушів в табличному процесорі
   Вкладка Головна - Кнопка Формат - Перейменувати лист
   Вкладка Вставка - Кнопка Формат - Перейменувати лист
   в контекстому меню ярлика аркуша вибрати команду Перейменувати лист
   в контекстому меню ярлика аркуша вибрати команду Формат комірок

Вопрос № 19
Програма, призначена для роботи з елекронними таблицями ...
   Microsoft Write
   Microsoft Word
   Microsoft Excel
   Microsoft Access

Вопрос № 20
Що означає послідовність символів ### в комірці електронної таблиці?
   помилка форматування
   дані не поміщаються за шириною клітинки
   формула невірна
   числові дані втрачені

Вопрос № 21

Оберіть адресу виділеного діапазону
   A6:A14
   D6-H14
   D6:H14
   H14:D6

Вопрос № 22
Які із формул є вірними?
   =(A1+B1)*C1
   (A1+B1)*C1
   =(A1+B1):(C1+D1)
   =(A1+B1)/(C1+D1)

Запустить тест

help Помощь по сайту