VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Повторення вивченого. Контрольна робота "Опрацювання текстових даних"
Описание:
Использовано: 3 раз

Запустить тестВопрос № 1
Програми, призначені для опрацювання текстових документів, які містять лише звичайний текст
   текстові редактори
   текстові процесори
   табличні процесори

Вопрос № 2
Програми, призначені для опрацювання текстових документів, які містять не лише звичайний текст, а й інші об'єкти: таблиці, зображення, тощо
   текстові редактори
   текстові процесори
   табличні процесори

Вопрос № 3
Широко розповсюдженим текстовим процесором є програма
   Microsoft Write
   Microsoft Word
   Microsoft Excel
   Блокнот

Вопрос № 4

Для того, щоб обрати шрифт потрібно скористатися інструментом групи Шрифт на вкладці Основне позначеним цифрою …
   2
   5
   6
   1
   3

Вопрос № 5

Для того щоб вирівняти текст, або змінити напрямок тексту в таблиці потрібно обрати вкладку Макет та скористатися групою інструментів позначеною цифрою …
   1
   2
   3
   4

Вопрос № 6

Для того щоб додати таблицю потрібно скористатися інструментом позначеним цифрою …
   2
   4
   6
   1
   5

Вопрос № 7

Який з елементів вікна текстового процесора Word позначено цифрою 3?
   стрічка
   вкладка
   група інструментів
   робоча область

Вопрос № 8
Для того, щоб додати графічний об’єкт до текстового документа потрібно скористатися вкладкою …
   Вставка
   Розмір сторінки
   Головна

Вопрос № 9

Для того, щоб встановити колір виділеного тексту потрібно скористатися інструментом групи Шрифт на вкладці Основне позначеним цифрою …
   2
   3
   5
   6

Вопрос № 10
В чому вимірюється міжрядковий інтервал?
   Міліметр (мм)
   Піксель (px)
   Пункт (pt)
   Сантиметр (см)

Вопрос № 11
Об’єкт (вертикальна позначка, що блимає), який вказує на поточне місце у документі – …
   інликатор
   піксель
   курсор
   пункт

Вопрос № 12

Для того, щоб встановити вирівнювання тексту потрібно скористатися інструментом групи Абзац на вкладці Основне позначеним цифрою …
   1
   2
   3
   4

Вопрос № 13
Виберіть вікно програми Microsoft Word


Вопрос № 14

Для вставлення графічного зображення до текстового документу потрібно скористатися кнопкою, позначеною цифрою
   1
   2
   4
   5
   7

Вопрос № 15
З яких об'єктів складається текстовий документ?
   символ
   абзац
   сторінка
   графічне зображення

Вопрос № 16

Щоб зберегти текстовий документ потрібно скористатися кнопкою, позначеною цифрою...
   1
   2
   3
   4

Запустить тест

help Помощь по сайту