VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Творчість Лесі Українки,М.Вороного, Олександра Олеся
Описание:
Использовано: 2 раз

Запустить тестВопрос № 1
Прагнення молодої, активної особистості жити на повну силу озвучене у творі
   А "Denlibertate"
   Б "Contra spem sperro"
   В "Блакитна Панна"
   Г "Чого являєшся мені у сні?"
   Д "Чари ночі"

Вопрос № 2
Джерелами"Лісової пісні"є (кілька правильних відповідей)
   А фольклор
   Б демонологія
   В міфологія
   Г героїчний епос
   Д літописи

Вопрос № 3
Олюднення природи відбувається у вірші Лесі Українки
   А "Слово, чому ти не твердая криця...,"
   Б "Contra spem sperro"
   В "Мріє, не зрадь!"
   Г "Стояла я і слухала весну"
   Д "Твої листи пахнуть зов'ялими трояндами..."

Вопрос № 4
У драмі-феєрії "Лісова пісня"порушено всі проблеми, ОКРІМ
   А людина і природа
   Б добро і зло
   В війна і мир
   Г людина і мистецтво
   Д кохання і зрада

Вопрос № 5
Який персонаж "Лісової пісні" уособлює гармонію між людиною і природою?
   А Килина
   Б Перелесник
   В Лукашева мати
   Г Русалка
   Д дядько Лев

Вопрос № 6
У якій поезії М. Вороного найбільше проявився синтез мистецтв,який характерний символістам?
   А "Блакитна Панна"
   Б "Інфанта"

Вопрос № 7
"Інфантою" постає образ
   А дівчини-весни
   Б дівчини-краси
   В зрадниці
   Г першої любові
   Д чаклунки

Вопрос № 8
Блавати, камеї, фрески - ці образи емоційно наснажують поезію
   А "Арфами, арфами"
   Б "Ви знаєте, як липа шелестить"
   В "Блакитна Панна"
   Г "Чари ночі"
   Д "По дорозі в казку"

Вопрос № 9
У поезії "Інфанта" "акордами проміннострунними", "килимами вогненолунними", "у завислі мрійнотканному"- усе це
   А лексичні помилки
   Б тавтології
   В авторські неологізми
   Г запозичені епітети
   Д метаморфози

Вопрос № 10
Вірш М.Вороного"Інфанта"написаний у дусі
   А символізму
   Б експресіонізму
   В романтизму
   Г імпресіонізму
   Д класицизму

Вопрос № 11
Які тенденції наявні у творчості Олександра Олеся?
   А імпресіонізму, експресіонізму
   Б неореалізму, експресіонізму
   В неоромантизму, символізму
   Г неоромантизму, імпресіонізму
   Д символізму, неореалізму

Вопрос № 12
Романсом є твір
   А "Блакитна Панна"
   Б "Чари ночі"
   В "Інфанта"
   Г "З журбою радість обнялась"
   Д "О слово рідне!.."

Вопрос № 13
Твір Олександра Олеся "Чари ночі" належить до такої тематичної лірики, як
   А філософська
   Б пейзажна
   В інтимна
   Г громадянська
   Д патріотична

Запустить тест

help Помощь по сайту