VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Кр "Службові частини мови"
Описание:
Использовано: 5 раз

Запустить тестВопрос № 1
Прийменник ужито в рядку
   футбол або хокей
   стрибнув через рів
   не добрий, а злий
   невеликий, але зручний
   гарне коло

Вопрос № 2
Укажіть речення, у якому за/те – сполучник
   За що купила, за/те й продаю
   Батьківщину люблять за/те, що своя
   На боці шабля, різьблена бандура, немолодий, за/те яка статура!
   Ворона висміює свиню за/те, що вона чорна

Вопрос № 3
У якому рядку всі сполучники складні?
   Щоб, немов, ніж, якби, раз.
   Мовбито, немовбито, начеб, проте, нібито
   Якщо, теж, також, бо, немовби.
   Начебто, цебто, щоб, буцімто, але

Вопрос № 4
З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово). Ви були (1)коли-небудь на річці, на Осколі, (2)що тече Харківщиною нашою (3)аж (4)у річку Північний Донець? 1 А прийменник 2 Б прислівник 3 В займенник 4 Г сполучник Д частка
   1Б 2В 3Д 4А
   1Б 2Д 3В 4А
   1Б 2Г 3Д 4А
   1В 2Б 3Д 4А
   1Б 2В 3А 4Д

Вопрос № 5
Оберіть рядок у якому частка не пишеться разом
   (не)потрібний, (не)здолати, (не)любити
   (не)щастя, (не)надовго, (не)втомно
   (не)співати, (не)слухати, (не)сухий

Вопрос № 6
Через дефіс треба писати всі частки рядка.
   будь/як, отак/то, казна/скільки, скажи/бо
   ані/хто, як/небудь, казна/чому, що/року
   все/ж/таки, такий/от, казна/ що, будь/у/чом

Вопрос № 7
Підрядними є сполучники
   так що , але, та
   бо, та, тому що
   наче, щоб, коли
   а, зате, і

Вопрос № 8
Визначте рядок, у якому всі слова – модальні частки.
   Хай, нехай, не, ні, ані.
   Хоч, і, би, б, же, ж.
   Гей, агов, тпру, вжик, гуп.
   Чи, хіба, невже, лише, тільки.

Вопрос № 9
Укажіть речення, у якому сполучник служить для поєднання однорідних членів:
   Довкола будиночків цвів бузок, і на білі стіни падала тінь від листя
   Ліс шумів над ним тужливо, і плакав, і ревів
   Сонця ще не було видно, хоч далекі шпилі вже рожевіли
   Розчинилися двері, і через поріг переступила з повним відром Галя

Вопрос № 10
На модальні,словотворчі ,формотворчі поділяються:
   вигуки
   сполучники
   прийменники
   частки
   числівники

Вопрос № 11
Скільки в поданому реченні сполучників?
   1
   2
   3
   4

Вопрос № 12
Які службові частини мови є в поданому реченні? Тільки в праці відчуваєш себе окриленим, необхідним людям.
   частка
   частка, прийменник
   сполучник
   сполучник, частка

Запустить тест

help Помощь по сайту