VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Контрольна робота. Займенник
Описание:
Использовано: 1 раз

Запустить тестВопрос № 1
На скільки розрядів поділяються займенники?
   А 6
   Б 9
   В 7
   Г 11

Вопрос № 2
Займенники можуть вживатися замість усіх нижче згаданих самостійних частин мови, ОКРІМ
   А прикметника
   Б іменника
   В числівника
   Г прислівника

Вопрос № 3
З'ясуйте, скільки займенників у цьому уривку поезії Лесі Українки До тебе, Україно, наша бездольная мати, Струна моя перша озветься. І буде струна урочисто і тихо лунати І пісня від серця поллється. По світу широкому буде та пісня літати, А з нею надія кохана Скрізь буде літати, по світі між людьми питати, Де схована доля незнана? І, може, зустрінеться пісня моя самотная У світі з пташками-піснями, То швидко полине тоді тая гучная зграя Далеко шляхами-тернами.
   А 5
   Б 7
   В 8
   Г 6

Вопрос № 4
Займенниками є всі слова рядка
   А ви, всякий, що, ніяк, жоден
   Б вони, мій, скільки, хто? Котрий
   В деколи, чий, наші, їх
   Г моя, скільки? абияк, хтось

Вопрос № 5
З'ясуйте,яким членом речення виступає виділений займенник Добре ТОМУ ковалеві, що на обід руки кує
   А додаток
   Б підмет
   В означення
   Г обставина

Вопрос № 6
Усі займенники є особовими
   А тобі, вам, мене, ти
   Б я, мене, мій, ти
   В твого, ви, тобою, його
   Г вони, вона, я, всі

Вопрос № 7
Присвійними є всі займенники в рядку, ОКРІМ
   А взяти його зошит
   Б схвалити мій проект
   В запросити її в кіно
   Г знає своє місце

Вопрос № 8
Разом треба писати всі займенники у рядку
   А ні/який, аби/скільки, яка/сь
   Б бозна/чого, ані/хто, ні/з/ким
   В хто/небудь, де/що, казна/якого
   Г аби/чий, котрий/сь, що/небудь

Вопрос № 9
Через дефіс треба писати всі займенники в рядку
   А аби/кому, ні/скільки, який/небудь
   Б казна/чий, будь/чиєму , котрого/небудь
   В що/небудь, ні/до/чого, який/сь
   Г ні/котрого, бозна/що, чий/небудь

Вопрос № 10
Окремо треба писати всі займенники в рядку
   А ні/який, будь/у/кому, кому/небудь
   Б ні/до/кого, аби/кому, хто/сь
   В ні/чого, чий/небудь, кого/сь
   Г де/в/чому, аби/на/кого, ані/з/ким

Вопрос № 11
Допущено орфографічну помилку в словосполученні
   А без будь-яких обмежень
   Б хтозна-які питання
   В ні ким не визнані
   Г чомусь не виконав

Вопрос № 12
До одного розряду належать всі займенники в рядку
   А її, наш, ви, мій,ти
   Б той, цей, такий, стільки
   В що-небудь, якийсь, казна-чому
   Г хто, що, наш, який

Запустить тест

help Помощь по сайту