VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Риторика. Оцінювальні жанри. Етикетні жанри
Описание:
Использовано: 2 раз

Запустить тестВопрос № 1
Оцінювальні жанри - це...
   процес мовленнєвої взаємодії двох або більшої кількості учасників спілкування
   усні повідомлення про які -небудь події, що відбулися
   жанри, що формують ціннісне ставлення людини до світу, у якому вона живе, а також до себе в цьому світі
   жанр усного ділового мовлення й приватного спілкування, що передбачає розмову на відстані
   жанри, які відтворюють культурні традиції української нації та відповідають її духовним засадам

Вопрос № 2
Етикетні жанри - це
   процес мовленнєвої взаємодії двох або більшої кількості учасників спілкування
   жанри, які формують ціннісне ставлення людини до світу, у якому вона живе, а також до себе у цьому світі
   жанри ділового мовлення, якими послуговуються для регулювання ділових або приватних стосунків
   жанри, які відтворюють культурні традиції української нації й відповідають її духовним засадам
   розмова двох і більше осіб з метою отримання певної інформації, вирішення важливих проблем

Вопрос № 3
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. До оцінювальних жанрів відносяться
   листування
   похвала
   характеристика
   рецензія
   привітання

Вопрос № 4
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. До етикетних жанрів відносяться
   привітання
   осуд
   бесіда
   прощання
   вибачення

Вопрос № 5
Письмовий оцінювальний жанр, мета якого - опис, визначення істотних прикметних особливостей, ознак кого- або чого-небудь - це...
   рецензія
   вітання
   позвала
   осуд
   характеристика

Вопрос № 6
Письмовий оцінювальний жанр, мета якого - оцінити мистецький чи науковий твір - це ...
   похвала
   осуд
   лист
   рецензія
   характеристика

Вопрос № 7
Характеристика -це ...
   приватний документ
   офіційний документ
   художній опис
   відгук
   висновок

Вопрос № 8
Текст характеристики пишуть від
   першої особи однини
   другої особи однини
   третьої особи однини
   першої особи множини
   третьої особи множини

Вопрос № 9
Для висловлення осуду вживають
   нейтральну лексику
   емоційно-забарвлену лексику
   негативно-емоційну лексику
   фразеологічні звороти
   порівняння

Вопрос № 10
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. Коли автор використовує оцінювальні жанри він має бути
   упередженим
   об'єктивним
   тактовним
   емоційним
   доброзичливим

Вопрос № 11
Реквізити - це
   заголовок тексту
   сукупність постійних елементів, з яких складаються документи.
   назва документа
   листування між установами та організаціями
   дата та підпис

Вопрос № 12
Виберіть правильний варіант відмінка та прізвища імені по батькові, який використовується при складанні характеристики
   Н.в. Бондарчук Сергій Миколайович
   Р.в. Бондарчука Сергія Миколайовича
   Д.в. Бондарчуку Сергію Миколайовичу
   О.в. Бондарчуком Сергієм Миколайовичем
   М.в. Бондарчуку Сергію Миколайовичу

Вопрос № 13
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. Хороша рецензія - це рецензія, яка є ...
   актуальною і критичною
   пошуком слабких сторін
   різнобічною і має невеликий обсяг
   структурована і "читабельна"
   оцінка доказів та чіткі висновки

Вопрос № 14
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. Вибираючи форму вітання необхідно враховувати
   доброзичливіть
   вік людини
   товариські стосунки
   ситуацію мовлення
   емоційність

Вопрос № 15
Небажаною є етикетна форма
   Доброго ранку!
   Доброго дня!
   Добривечір!
   Добридень!
   Доброго здоров'я!

Вопрос № 16
Некоректною є етикетна форма вибачення
   Вибачте!
   Пробачте!
   Перепрошую!
   Вибачаюсь!
   Прошу пробачення!

Вопрос № 17
Етикетні форми привітання і вибачення є
   вставними словами
   словосполученнями
   фразеологізмами
   реченнями
   звертаннями

Вопрос № 18
Продовжіть подане твердження. Мовленнєвий етикет – це ...
   використання різноманітних засобів вираження думок;
   типові формули вітання, побажання, прощання, запрошення;
   виділення найважливіших місць власного висловлювання;
   національно специфічні правила мовної поведінки, які виражаються у формі вербального спілкуванн
   дотримання норм літературної мови.

Вопрос № 19
Укажіть рядок, у якому НЕ названо етикетні вербальні засоби спілкування:
   вибачення, присяга;
   співчуття, розрада;
   привітання, віншуванням;
   міміка і жести;
   комплімент

Вопрос № 20
Укажіть рядок, у якому названо етикетні невербальні засоби спілкування:
   згода, підтвердження;
   осуд, докір;
   цілування руки, контакт очей;
   знайомство, представлення;
   запрошення, просьба.

Вопрос № 21
Визначте, яке висловлювання потребує стилістичної правки.
   «У житті все має бути сплановано, виконано вчасно, природно й водночас під власним контролем, а проблеми потрібно навчитися долати з допомогою плідної праці».
   «Життя – не «практика без теорії», і тому воно таке яскраве і непередбачуван
   «Дуже прикро, що нерідко людей оцінюють «по одежі», не враховуючи їхній внутрішній світ».
   «Самопізнання повинно тривати упродовж усього життя…»
   «Сумлінність у всьому завжди дає хороший результат».

Вопрос № 22
Укажіть речення, у якому наявне порушення лексичної сполучуваності слів.
   Мовна культура – це надійна опора у вираженні думки та розвиненості людських почуттів... (В.Русанівський).
   Марійка одержала вищу освіту у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (З газети).
   Духовний Чорнобиль – це страхітливий полігон, який не має аналогів у світовій історії (Р.Лубківський)
   Текст – зв’язне висловлювання, що складається з речень, об’єднаних за змістом і граматично (З довідника).
   Художньо-белетристичний стиль широко використовує можливості омонімії (О.Пономарів).

Вопрос № 23
Визначте рядок, у якому всі словосполучення потребують стилістичного редагування:
   спланувати відпустку, підсумувати вивчене, мого зошита;
   відтворення місцевого колориту, у нашому магазині;
   зазначений в оголошенні, досягли успіхів рідного слова;
   любий із присутніх, свою автобіографію, приймати участь
   страшні слова, широта кругозору, посієш вчасно.

Вопрос № 24
Укажіть речення, яке необхідно відредагувати:
   Кажуть, що там, де побуваєш, лишається частка твого серця (О.Гончар).
   Коли визначено прижиттєвий діагноз, то можна сподіватися, що існує реальний шлях вчасного розпізнання та лікування інфаркту (В.Князюк
   Подивившись кінофільм «Тіні забутих предків», мені стала зрозумілою суть однойменного твору М.Коцюбинського (З розмови).
   Струмками, що рвалися з-під снігових підошов, бринів березень (П.Інгульський).
   Частини складнопідрядного речення можуть по-різному поєднуватися між собою (З довідника).

Запустить тест

help Помощь по сайту