VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Підсумковий тест
Описание:
Использовано: 1 раз

Запустить тестВопрос № 1
Як називається нагляд іконтроль держави за мас-медіа?
   реклама
   лобізм
   цензура
   "джинса"

Вопрос № 2
Умисне викривлення або неправильне тлумачення тих чи інших явищ,подій,фактів,навмисно зманіпульована новина
   фейк
   реклама
   маніпуляція
   пропаганда

Вопрос № 3
Як у середовищі журналістів називають приховану рекламу?
   "джинса"
   медіа
   фейк
   цензура

Вопрос № 4
Критичне мислення-це набір усвідомлених дій і навичок,завдяки яким ми можемо оцінювати достовірність чи ступінь маніпулятивності інформації.
   так
   ні

Вопрос № 5
Людина критичного мислення повинна уникати:
   стереотипів та упереджень
   нетерпіння та непослідовності
   запитань і неперевіреної інформації
   небажання зважати на чиїсь помилки
   всі відповіді вірні

Вопрос № 6
Процес створення матеріальних і суспільних благ,необхідних для існування і розвитку,-це...
   підприємництво
   виробництво
   домогосподарство

Вопрос № 7
Кількість продукту, який споживачі готові та спроможні купити за певну ціну протягом відповідного проміжку часу і в певному місці,-це...
   пропозиція
   конкуренція
   попит

Вопрос № 8
Підприємницьку діяльність можна вести з:
   14 років
   16 років
   18 років

Вопрос № 9
Людина живе у світі необмежених можливостей?
   так
   ні

Вопрос № 10
Основна ідея економічної теорії А.Сміта полягає в справедливому розподілі.
   так
   ні

Вопрос № 11
Три головні питання економіки звучать так:Що виробляти?Як виробляти?Для кого виробляти?
   так
   ні

Вопрос № 12
Споживання в економічному сенсі -використання доходів і реалізація тих корисностей, що їх мають речі та послуги
   так
   ні

Запустить тест

help Помощь по сайту