VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Контрольна робота №8 "Займенник"
Описание:
Использовано: 7 раз

Запустить тестВопрос № 1
Зворотний займенник себе вказує на відношення до діючої особи. Він не має форми:
   знахідного відмінку
   називного відмінка
   місцевого відмінку

Вопрос № 2
Додаванням часток аби-, де-, -сь, будь-, -небудь, казна-, хтозна- до питальних займенників утворюються:
   означені займенники
   неозначені займенники
   заперечні займенники.

Вопрос № 3
За значенням граматичними ознаками займенники поділяються на:
   6 розрядів
   7 розрядів
   9 розрядів

Вопрос № 4
Визначити рядок, у якому всі займенники відмінюються, як прикметники
   котрий, твій, я, інший
   себе, хтось, вони, ніхто
   цей, мій, самий, той.

Вопрос № 5
Визначити рядок, у якому всі займенники пишуться через дефіс:
   ні/хто, казна/який, аби/який, де/що;
   аби/хто, будь/чий, котрий/сь, де/хто;
   казна/що, будь/який, хтозна/що, небудь/який.

Вопрос № 6
Визначити речення, у якому немає займенників:
   У всякім подвір’ї – свої повір’я
   Хвилина годину береже
   Хороший товар сам себе хвалить

Вопрос № 7
Визначити рядок, у якому всі займенники відмінюються, як приметники твердої групи:
   їхній, який, ніякий
   я, воно, що.
   всякий, інший, жодний

Вопрос № 8
За родами, числами, відмінками відмінюються займенники:
   особові
   неозначені і заперечні
   присвійні, вказівні, означальні

Вопрос № 9
Займенники я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони є
   вказівними
   означальними
   особовими

Вопрос № 10
Якому рядку всі займенники вказівні
   ця, якою, чиїх, ніякі
   цій, те, таку, тим
   кожному, твоєму, мій, їхнього

Вопрос № 11
Знайдіть форму орудного відмінка займенника Я.
   (на)мені
   мені
   мною
   мене

Вопрос № 12
Знайдіть форму родового відмінка займенника Я.
   (на)мені
   мені
   мною
   мене

Вопрос № 13
Установіть розряд займенників: котрий, чий, скільки
   особові
   вказівні
   відносні
   питальні

Вопрос № 14
Установіть розряд займенників: стільки, такий, той
   особові
   вказівні
   заперечні
   питальні

Вопрос № 15
Установіть розряд займенників: ніякий, ніхто, нічий
   особові
   вказівні
   заперечні
   відносні

Вопрос № 16
Установіть розряд займенників: хто? що? який?
   особові
   питальні
   вказівні
   заперечні

Вопрос № 17
З’ясуйте, скільки займенників у цьому уривку. Донецький кряж, і терикони, і степи, І тополятам на алеї дуже тісно. Я ж Україноньку молю: «Не відлюби Оцю мою малесеньку вітчизну!»
   3
   4
   8
   2

Вопрос № 18
Яку роль у мовленні виконують відносні займенники?
   Будують питальні речення
   Уживаються для зв*язку частин складного речення
   Підкреслюють шанобливе ставлення до адресата мовлення.
   Найчастіше вживаються в листуванні, творах художньої літератури

Вопрос № 19
Які займенники записані правильно, без помилок:
   аби в кого, що-небудь, казна-яка
   чий-небудь, ні-кого, ані чиєму
   деякого, бознаким, щось, де в чому
   декотра, яка-небудь, абиякий, казнапрощо

Вопрос № 20
Установити відповідність між виділеними в реченнях займенниками і синтаксичною роллю, яку вони виконують. У всякого діла — СВІЙ початок
   підмет
   присудок
   додаток
   означення

Вопрос № 21
Установити відповідність між виділеними в реченнях займенниками і синтаксичною роллю, яку вони виконують. КОЖНИЙ на своє колесо верне.
   підмет
   присудок
   додаток
   означення

Вопрос № 22
Установити відповідність між виділеними в реченнях займенниками і синтаксичною роллю, яку вони виконують. Кого почитають, того й величають
   підмет
   присудок
   додаток
   означення

Вопрос № 23
Установити відповідність між виділеними в реченнях займенниками і синтаксичною роллю, яку вони виконують. Я був не Я.
   підмет
   присудок
   додаток
   означення

Вопрос № 24
Визначити речення, у якому є займенники
   3 малого джерела велика річка починається
   Умій їздити, умій і доглядати
   Цибуля від семи недуг лікує
   Кожний собі щастя кує

Запустить тест

help Помощь по сайту