VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Повторення № 2
Описание:
Использовано: 7 раз

Запустить тестВопрос № 2
Ступені порівняння всіх прикметників правильно утворені в рядку
   якнайкращий, більш веселий
   щонайдобріший, самий кращий
   самий високий, чистіший
   більш прогресивніший, гарніший

Вопрос № 3
При творенні чоловічого імені по батькові допущено помилку в рядку
   Віктор - Вікторович
   Микола - Миколайович
   Юрій - Юрієвич
   Іван - Іванович

Вопрос № 4
Закінчення -Е у формі кличного відмінка однини мають усі слова в рядку
   друг, молодець, козак
   директор, Іван, токар
   Петро, воля, кобзар
   земля, Галя, радість

Вопрос № 5
Правильно написано всі слова в рядку
   з-понад, хтозна-з-ким, будь-які
   тільки-що, казна-що, ніби-то
   десь-таки, зроби-бо, ходіть-но
   заради, з-поза, нажаль

Вопрос № 6
Неправильно написано особове закінчення дієслова в рядку
   борються, відлітаєш, горять
   взуваєшся, замовляємо, тчуть
   стукотять, скажать, підпишемо
   зустрічаємося, запобігаєш, стоїмо

Вопрос № 7
Правильна відмінкова форма залежного слова вживається в рядку
   наголошувати про необхідність
   додержуватися до законів
   їхати на тролейбусі
   чекати на зустріч

Вопрос № 8
Усі прислівники треба писати разом у рядку
   на/показ, без/вісти, все/одно
   до/пізна, по/новому, на/весні
   у/гору, в/літку, з/рештою
   у/низу, по/десятеро, на/поготові

Вопрос № 9
Прийменник У потрібно використати в реченні
   Защемить, засвітиться (у,в) серці осіння тиша і печаль землі.
   Вечір приліг на зелені отави, руки (у, в) траві розметав.
   Прозорий ранок розправляє крила й сипле срібло (у, в) синю далечінь.
   Але для мене - (у, в) святім союзі душа й тіло, щастя з гострим болем.

Вопрос № 10
З великої букпи пишуться обидва слова в рядку
   (Р, р)ада (Б, б)езпеки ООН
   (Н, н)ародний (А, а)ртист
   (К, к)раїни (Б, б)алтики
   (Б, б)удинок (У, у)чителя

Вопрос № 12
Правильно узгоджуються усі прикметники та займенники з іменниками в словосполученнях рядка
   бідна сирота, помітне табло, смачний рагу
   уважний рефері, моя протеже, гігантський кенгуру
   витончена леді, нове ательє, чорні поні
   велике шасі, швидке таксі, уважне портьє
   сміливий тореро, ввічливе папараці, відомий шансоньє

Вопрос № 13
Визначте речення, в якому є числівник.
   Переважно це були березові гаї (з календаря).
   Дьогтем змащували вози, взуття, кінну збрую... (З календаря)
   Перший річний місяць у наших пращурів мав багато назв (з календаря).
   Часто в березні зима ще не могла нагадати про себе (з календаря).
   Але все це - тимчасове явище(з календаря).

Вопрос № 14
Правильно записано форму місцевого відмінка числівника в рядку
   на двісті сороках шести
   на двісті сорока шести
   на двохсот сорока шістьох
   на двохстах сорока шістьох
   на двохсот сороках шісти

Вопрос № 15
Неправильними є усі форми займенників у рядку
   моїми, нею, тобою, тієї
   (на)мойому, (на)нам, єю, мойого
   тої, цією, цими, чийому
   чиєму, всіма, всілякого, мене
   самому, чиїм, цих, собою

Вопрос № 16
Правильно вжито дієслівну форму в реченні
   Пів дня висю на телефоні.
   Спостерігаєм за мишками.
   Обминай непевні стежки.
   Дасиш корисну пораду.
   Бабця ледве-ледве ходе.

Вопрос № 17
Правильно утворені всі форми дієприкметників у рядку
   митий, закінчений, заплачений, умившийся
   закінчений, запрограмований, з'їден, спрощен
   розплющений, розвинений, розвинутий, зсохлий
   привітаний, збережен, наповнен, заплющен
   прибраний, розвішений, напрасований, виконуємий

Вопрос № 18
Виділену сполуку потрібно писати окремо в реченні
   У криницю старості не заглядай, ПРО/ТЕ, яким ти будеш, не питай.
   Біда помучить, ЗА/ТЕ мудрості научить.
   ЯК/БИ не ви, джерела поміж трав, я б від черствої спраги умирав.
   ЩО/Б руки вміли, треба працювати головою.

Вопрос № 19
Частку НЕ з усіма виділеними словами треба писати разом у рядку
   не/абиякий успіх; не/високе дерево; який він не/ук
   не/щирі слова; не/схвалюючи поведінки; не/доукомплектувати
   з не/запам'ятних часів; не/відповідає дійсності; не/весела розмова
   не/запланована зустріч; постійно не/довиконувати; не/врахувати обставини

Вопрос № 21
Між частинами складносурядного речення кома не ставиться в рядку (розділові знаки пропущено).
   Уже потемніли степи і сутінки стали густими.
   Пашать нагріті сонцем спориші й жайвори купаються в блакиті.
   Заходить до хати зоря-зоряниця і гомін стихає кругом.
   Весна пролетіла світом і літо спішить услід.

Вопрос № 22
Перед однорідними членами речення треба поставити двокрапку в рядку (розділові знаки пропущено).
   Любіть людей і рідний дім і землю цю де стигле жито ось по закону по якім нам треба жити.
   Стоять півколом слухають грузини мотиви щастя, болю, боротьби.
   З кожним днем для мене все рідніші ці гаї і ріки і поля.
   Ах як усього багато довкола неба сонця веселої зелені.

Вопрос № 24
Двокрапку між частинами безсполучникового складного речення потрібно поставити в рядку (розділові знаки пропущено)
   Тріпотять на вітрі явори шурхотить і опадає листя.
   Цвіте весна садами молодими шумлять вітри як гості з іменин.
   Життя прожито друзів не нажито.
   Не могили в степу запорожці на чайках пливуть.
   Ми знаєм усміхнеться й нам весна.

Запустить тест

help Помощь по сайту