VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Оператори повторення в Object Pascal.
Описание:
Использовано: 13 раз

Запустить тестВопрос № 1
Рядок заголовка команди циклу з лічильником має вигляд...
   for < ім'я змінної > : = < вираз 1 > to < вираз 2 > do
   if < логічний вираз > then < послідовність команд > else
   while < логічний вираз > do

Вопрос № 2
Рядок заголовка команди циклу з передумовою має вигляд...
   for < ім'я змінної >:=< вираз 1 > to < вираз 2 > do
   if < логічний вираз > then < послідовність команд > else
   while < логічний вираз > do

Вопрос № 3

Якого значення набуде змінна S в результаті виконання даного циклу в мові програмування Pascal?
   8
   6
   4
   2

Вопрос № 4

Якого значення набуде змінна S в результаті виконання даного циклу в мові програмування Pascal?
   3
   2
   4
   6

Вопрос № 5

Якого значення набуде змінна S в результаті виконання даного циклу в мові програмування Pascal?
   0
   4
   -2
   1

Вопрос № 6

Якого значення набуде змінна S в результаті виконання даного циклу в мові програмування Pascal?
   2
   0
   3
   5

Вопрос № 7
Яка властивість відповідає даному опису: Розмір зображення?
   Canvas
   Width, Height
   Picture

Вопрос № 8
Ідентифікатор False означає …
   Змінна
   Хибність
   Істина
   Константа

Вопрос № 9
Перетворення значення цілого типу в значення рядкового типу в середовищі програмування Delphi здійснюється за допомогою функції …
   StrToInt
   FloatToStr
   IntToStr
   StrToFloat

Вопрос № 10


Якого значення набуде змінна a в результаті виконання даного циклу в мові програмування Pascal?
Ответ: 4

Вопрос № 11
Оберіть правильний запис фрагменту програми з циклом в середовищі Delphi


Запустить тест

help Помощь по сайту