VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Займенник
Описание:
Использовано: 18 раз

Запустить тестВопрос № 1
Займенник - це:
   самостійна частина мови, яка вказує на особу, предмет, ознаку, кількість, але не називає їх.
   самостійна частина мови, що означає особу, предмет, ознаку або кількість
   частина мови, що вказує число та кількість предметів
   службова частина мови, що з'єднує частини речення

Вопрос № 2
Випишіть усі займенники з речення: "Кожне дерево в цьому несходимому лісі він знає й до нього горнеться (Ю. Збанацький). Займенники запишіть через кому.
Ответ: Кожне, цьому, він, нього

Вопрос № 3
Визначте розряд займенника МІЙ
   особовий
   означальний
   присвійний
   зворотний

Вопрос № 4
Визначте розряд займенника ХТО в реченні: "Хто виконав домашнє завдання?"
   означальний
   відносний
   неозначений
   питальний

Вопрос № 5
Вказівні займенники ЦЕЙ, ТОЙ, ТАКИЙ змінюється подібно до:
   іменника
   прикметника
   числівника

Вопрос № 6
Випишіть із текста тільки неозначені займенники. Запишіть їх через кому. "Знай, що в житті є деякі речі, які ні з чим не можна порівняти й зіставити. Це рідний край, наша Вітчизна. Без будь-кого з нас Батьківщина може обійтися, але будь-хто без Батьківщини - ніщо"
Ответ: Деякі, будь-кого, будь-хто

Вопрос № 7
Визначте в якому відмінку стоїть займенник у реченні: "Від щастя не тікають, його доганяють (Нар. творчість).
   називний
   родовий
   знахідний
   місцевий

Вопрос № 8
Займенник НІ/ЯКИЙ пишеться
   разом
   окремо
   через дефіс

Вопрос № 9
Яким членом речення виступає займенник? "Самовар кипить та нікому чай пити".
   підмет
   означення
   обставина
   додаток

Вопрос № 10
Визначте розряд займенника в реченні: "Оксана день у день тут, серед цих сипучих пісків (О. Гончар)
   вказівний
   присвійний
   озачальний
   особовий

Вопрос № 11
Займенники із частками -КАЗНА, -ХТОЗНА, -БУДЬ, -НЕБУДЬ пишуться:
   разом
   окремо
   через дефіс

Вопрос № 12
Займенник ХТОЗНА/З/КИМ пишеться:
   разом
   окремо
   через дефіс

Запустить тест

help Помощь по сайту