VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Підсумкова контрольна робота з теми "Алгоритми та програми"
Описание:
Использовано: 3 раз

Запустить тестВопрос № 1
Скінченна послідовність команд, які необхідно виконати для досягнення мети та отримання результату - це
   команда
   алгоритм
   вказівка
   інструкція

Вопрос № 2
Окрема вказівка для виконавця - це
   програма
   алгоритм
   команда
   наказ

Вопрос № 3
Що не може бути виконавцем?


Вопрос № 4
Величини, значення яких можуть змінюватися в ході виконання проекту - це
   константи
   змінні
   рівняння
   задача

Вопрос № 5
Спеціальна програма, яка дає змогу створювати і виконувати алгоритми для обраних виконавців з визначеною системою команд на комп'ютері - це
   комп'ютерне вікно виконання алгоритму
   пристрій комп'ютера для виконання алгоритму
   комп'ютерне середовище виконання алгоритму

Вопрос № 6
Створення нового об'єкта в середовищі Скретч відбувається за допомогою інструмента


Вопрос № 7
Зупинка виконання програми в середовищі Скретч відбувається за допомогою інструмента


Вопрос № 8
Файл, створений у середовищі Скретч, називають
   програмою
   алгоритмом
   проектом
   контейнером

Вопрос № 9
Вкажи на алгоритмічну структуру слідування


Вопрос № 10
Вкажи на алгоритмічну структуру розгалуження


Вопрос № 11
Вкажи на алгоритмічну структуру повторення


Вопрос № 12

Яка подія в середовищі Скретч реалізується за допомогою даного блоку?
   Змінює даний образ на наступний
   Змінює розмір образу
   Змінює яскравість образу
   Змінює колір образу

Вопрос № 13

Яка подія в середовищі Скретч реалізується за допомогою даного блоку?
   Змінює розмір образу
   Змінює даний образ на наступний
   Видаляє образ
   Змінює колір образу

Вопрос № 14

Яка подія в середовищі Скретч реалізується за допомогою даного блоку?
   Змінює колір образа
   Змінює даний образ на наступний
   Змінює гучність звуку
   Змінює розмір образа

Вопрос № 15

Яка подія в середовищі Скретч реалізується за допомогою даного блоку?
   Змінює яскравість образу
   Змінює колір образу
   Змінює тло сцени
   Змінює розмір образу

Вопрос № 16
Базова алгоритмічна структура, призначена для організації багаторазового виконання набору команд
   повторення
   розгалуження
   слідування

Вопрос № 17
Вкажи на команду для створення циклічних алгоритмів з не визначеною кількістю повторень у середовищі Скретч


Вопрос № 18
Завантажити програмне середовище Скретч можна за допомогою значка


Вопрос № 19

На скільки градусів буде виконано поворот у результаті виконання такого циклу?
   на 150 градусів проти годинникової стрілки
   на 15 градусів за годинниковою стрілкою
   на 15 градусів проти годинникової стрілки
   на 150 градусів за годинниковою стрілкою

Вопрос № 20

На скільки кроків переміститься об'єкт в результаті виконання даної програми?
   8
   15
   30
   20

Вопрос № 21

Для чого використовується дана команда
   Для встановлення розміру
   Для встановлення кольору
   Для встановлення тіні

Вопрос № 22

На скільки кроків переміститься об'єкт в результаті виконання даної програми?
   15
   5
   10
   25

Вопрос № 23

На скільки кроків переміститься об'єкт в результаті виконання даної програми?
   10
   5
   20
   15

Вопрос № 24

Які події будуть відбуватися з об'єктом на сцені після виконання фрагменту програми?
   зміна кольору
   поява у точці з координатами (-240;240)
   поява у будь якій точці сцени
   поява у будь якій точці сцени, змінюючи колір

Вопрос № 25
Алгоритмічна структура, що дає змогу виконавцеві алгоритму вибрати сценарій подальших дій залежно від істинності певного висловлювання
   повторення
   розгалуження
   слідування

Вопрос № 26

На скільки кроків переміститься виконавець алгоритму в результаті виконання даної програми?
   15
   10
   5
   100

Вопрос № 27

На скільки кроків переміститься виконавець алгоритму в результаті виконання даної програми?
   10
   20
   50
   100

Вопрос № 28

Яким буде рузультат виконання даної програми якщо мишку натиснуто?
   Об'єкт переміститься вперед на 2 кроки
   Об'єкт переміститься вперед на 3 кроки
   Об'єкт переміститься вперед на 8 кроків
   Об'єкт переміститься вперед на 9 кроків

Запустить тест

help Помощь по сайту