VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: К/р з теми "Лексикологія. Фразеологія"
Описание:
Использовано: 7 раз

Запустить тестВопрос № 1
Лексичної помилки немає в реченні
   Ця проблема не вартує нашої уваги.
   Роботодавцеві сподобалась моя автобіографія.
   Мені прийшов лист про вільну вакансію.
   Знання усної народної творчості зробило велику роль у становленні її як поетеси.
   Передайте квиток на компостер.

Вопрос № 2
Замість пропуску в реченні має бути слово ... (в дужках) (1) Стояла тиха травнева ніч у буянні зела й кипінні садів. (2) Шаленіли в лузі солов'ї, кумкали жаби, кричали горлиці. (3) І носила в ту не/ймовірну весняну молоду ніч із срібної криниці срібним цеберцем срібну воду зозуля і (...) її по землі. (4) Вилила добрий ківш і на Андрія. (5) Від/того прокинувся, та побрів під розчахнуту липу. (6) На душі було срібно й високо. (7) Дослухався тихої й радісної музики небес, удивлявся в ту не/звідану глибінь. (8) Від/нині знав, що там живе вічна й свята таїна.
   Не вмерла, а буйно росквітла і наша українська мова, наше вірне чудесне слово, яке своїм корінням заходить у глибину життя і проростає в житті як точений жолудь радісно ... (з’являється) в землі.
   розводила
   Ліниво ... (похлюпує) об камінь хвильками, полощеться тихо, сонно, розніжено.
   Повесні в придністровських лозах завжди ... (каркали) соловейки.

Вопрос № 3
Лексично неправильне словосполучення утворить іменник «легіон» із прикметником
   військовий
   жіночий
   промисловий
   військовий
   жіночий

Вопрос № 4
Замінити прикметник ЦІЛИЙ займенником УВЕСЬ (у потрібній формі) НЕ МОЖНА в реченні
   На толоку традиційно збиралася ціла вулиця.
   Казан хоч і був цілий, але вже добре пощербився.
   Не вистачить цілого життя, щоб дяку тобі скласти, мамо!
   Квитки на спектакль були куплені для цілої школи.
   Цілий вік вона тужила за своїм утраченим коханням.

Вопрос № 5
З’ясуйте, у якому рядку всі словосполучення є фразеологізмами
   засипати вугілля, брати воду, говорити правду, гнути гілку
   читати повість, стримано засміятися, перейти вулицю, довести додому
   інець уроку, пекти картоплю, відчинені двері, чужа праця
   читати по очах, пекти раків, з відкритим серцем, западати в душу

Вопрос № 6
Визначте, у якому рядку фразеологізми становлять синонімічний ряд
   міряти лозиною, наклеювати ярлики, на ногах не стояти, передбачати події
   зробити хибний крок, зривати завісу, зорі знімати з неба, обіцяти золоті гори
   без вогню пекти, байки правити, багато брати на себе, зронити сльозу
   теревені правити, оповідати сон рябої кобили, боби розводити, плести сухого дуба

Вопрос № 7
Назвіть рядок, у якому подано синоніми до фразеологічного звороту "стявши голову, за волоссям не плачуть"
   головою важити; голова як решето
   покласти голову; проторохтіти головою
   головою лягти; на голову виший
   чуб дарма, як голови нема; пропав кінь, і вузду кинь

Вопрос № 8
Знайдіть рядок фразеологізмів власне українського походження
   гарбуза дістати, світ макітриться, не до жартів
   альфа і омега, голос волаючого в пустелі, жити манною небесною
   Геркулесові стовпи, дамоклів меч, драконівські закони
   закопувати талант у землю, вовк в овечій шкурі, побиття немовлят

Вопрос № 9
У якому рядку подано спільнокореневі слова
   просити, просо, просихати, просто
   подорожник, придорожній, подорож, дорога
   осанна, осанка, осад, осадка
   вода, водний, заводій, водяник
   коса, косити, закосичитися, косовиця

Вопрос № 10
У якому рядку допущено помилки в поділі слів на морфеми
   сам-о-від-да-н-ий, з-гор-і-ти, дн-ищ-е, діт-вор-а
   навч-анн-я, мовч-азн-ий, можлив-ість, сто-літ-н-ій
   блюд-ц-е, без-умов-н-ий, на-вантаж-енн-я, при-сл-а-ти
   най-вищ-ий, пере-пис, до-о-прац-юва-ти, знач-н-ий
   мит-уць, с-тривож-ен-о, о-зим-ин-а, під-спів-ува-ти

Вопрос № 11
У якому рядку подано форми того самого слова
   лебідь, лебедем, лебедя, лебедеві
   лебідь, лебедиця, лебединий, лебедіти
   лебедиця, лебідочка, лебідонька, лебідка
   лебеденя, лебідка, лебідки, лебідкою
   лебедина, лебедині, лебідь, лебеденя

Вопрос № 12
Слова якого рядка утворені суфіксальним способом
   заріччя, надлишок, розгалузити, сукупний
   обніжок, надхмар’я, безробіття, перешийок
   синява, юнацтво, завтрашній, оцінювач
   плаксій, гордість, діяч, міжряддя
   веселун, недогарок, мореплавець, хазяйка

Вопрос № 13
Слова якого рядка утворені префіксально-суфіксальним способом
   промовити, дочитати, дехто, поверх
   гіллястий, глибшати, ковзани, читання
   затінок, навушник, сумирний, надміру
   безлюддя, подорожник, узгір’я, намордник
   землерийка, прибічник, рівноправ’я, підсніжник

Вопрос № 14
Кенар, кобзар, таксист утворені способом
   префіксальним
   префіксально-суфіксальним
   суфіксальним
   безафіксним
   складанням

Вопрос № 15
Усі іменники пишуться через дефіс у рядку
   обер/майстер, грамо/метр, віце/канцлер, вагоно/обіг
   пів/вірш, радіус/вектор, грот/щогла, військово/службовець
   літако/виліт, жокей/клуб, екс/міністр, грам/маса
   міні/клас, максі/спідниця, радіо/техніка, яхт/клуб
   супер/клас, кіловат/година, міні/маркет, стерео/система

Вопрос № 16
У якому рядку всі слова є складноскороченими?
   мізантроп, космополітика, самокат, гострокутник
   стоп-кадр, рентгенкабінет, самовар, топ-модель
   сільгоспугіддя, міськвиконком, держкредит, інформбюро
   мікрофон, лікар-лор, авіапереліт, пів’яви
   Мін’юст, держстандарт, альфа-промені, радіоточка

Вопрос № 17
У якому рядку всі складні прикметники пишуться разом?
   волого/тепловий, вторинно/електронний, до/мінорний, всесвітньо/відомий
   взаємо/залежний, загально/відомий, волого/стійкий, вторинно/безкрилі
   воєнно/промисловий, безпосередньо/залежний, легко/одягнений, легко/озброєний
   дизель/моторний, москво/ріцький, біло/сніжний, синьо/гарячий
   вічно/зелений, військово/полонений, голово/ногі, м’ясо/молочний

Запустить тест

help Помощь по сайту