VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Основи електронного документообігу
Описание:
Использовано: 6 раз

Запустить тестВопрос № 1
Електронний документ - це ...
   відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для сприймання його змісту людиною
   документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа
   це будь-яке джерело інформації, передавання людської думки, знань незалежно від того, чи втілене воно в матеріально фіксованій формі або є провідником (передавачем) інформації в часі
   матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у зведеному порядку і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу

Вопрос № 2
Вибрати проекти, які можна класифікувати за тривалістю виконання
   індивідуальні
   парні
   середньострокові
   довгострокові
   короткострокові

Вопрос № 3
Електронний документ не може бути застосовано як оригінал, якщо цим документом є
   свідоцтво про народження
   в інших випадках, передбачених законом
   свідоцтво про право на спадщину
   свідоцтво про смерть
   документ, який відповідно до законодавства може бути створений лише в одному оригінальному примірнику, крім випадків існування централізованого сховища оригіналів електронних документів

Вопрос № 4
Вибрати проекти, які можна класифікувати за характером координації
   внутрішні
   прикладні
   приховані
   явні
   міжнародні

Вопрос № 5
Електронний цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) у разі, якщо
   відкритий ключ підписувача відповідає особистому ключу, зазначеному у сертифікаті
   особистий ключ підписувача відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті
   він має електронну форму або не ґрунтується на посиленому сертифікаті ключа
   під час перевірки використовувався посилений сертифікат ключа, чинний на момент накладення електронного цифрового підпису
   електронний цифровий підпис підтверджено з використанням посиленого сертифіката ключа за допомогою надійних засобів цифрового підпису

Вопрос № 6
Система всебічного використання в управлінській діяльності засобів обчислювальної техніки і телекомунікацій
   SMART- система
   цифровий офіс
   сучасний офіс
   ІКТ- система
   електронний офіс

Вопрос № 7
Не дивлячись на короткий термін існування електронний офіс вже пройшов ... стадії розвитку
   4
   6
   2
   3
   10

Вопрос № 8
Вибрати проекти, які можна класифікувати за кількістю учасників
   довгострокові
   індивідуальні
   середньострокові
   короткострокові
   парні

Вопрос № 9
Параметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису, доступний тільки підписувачу
   відкритий ключ
   особистий ключ
   посилений ключ
   індивідуальний ключ
   електронний ключ

Вопрос № 10
Вибрати проекти, які можна класифікувати за домінуючим видом діяльності
   монопроекти
   творчі
   прикладні
   міжпредметні
   дослідницькі

Вопрос № 11
Вибрати проекти, які можна класифікувати за характером контактів
   явні
   приховані
   міжнародні
   прикладні
   внутрішні

Вопрос № 12
Основні функції електронного офісу
   включення фірми до інформаційних структур ринкової економіки країни та світу, доступ до комерційних баз даних, проведення електронного маркетингу, рекламних та інформаційних заходів
   координація діяльності всередині і зовні організації
   реалізація можливості ефективно підтримувати і розвивати зв’язки з партнерами, успішно пристосовуватись до швидкозмінюваної економічної ситуації
   допомога у виробленні і прийнятті ефективних рішень
   виключення затримок і помилок при опрацюванні інформації, документів

Вопрос № 13
Класифікація ключів за призначенням
   головний ключ
   довгострокові ключі
   ключ печаток
   ключ шифрування
   короткострокові ключі

Вопрос № 14
Вибрати проекти, які можна класифікувати за предметно-змістовною ділянкою
   міжпредметні
   творчі
   прикладні
   дослідницькі
   монопроекти

Вопрос № 15
Строк зберігання електронних документів на електронних носіях інформації повинен бути не меншим
   5 років
   від строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері
   10 років
   1 року
   25 років

Вопрос № 16
Параметр криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису, доступний суб'єктам відносин у сфері використання електронного цифрового підпису
   довгостроковий ключ
   відкритий ключ
   транспортний ключ
   особистий ключ
   головний ключ

Вопрос № 17
При зберіганні електронних документів обов’язкове додержання таких вимог
   інформація, що міститься в електронних документах, повинна бути доступною для її подальшого використання
   має зберігатися інформація, яка дає змогу встановити походження та призначення електронного документа, а також дату і час його відправлення чи одержання
   при копіюванні електронного документа з електронного носія інформації обов'язково здійснюється перевірка цілісності даних на цьому носії
   повинні зберігати електронні документи на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях
   має бути забезпечена можливість відновлення електронного документа у тому форматі, в якому він був створений, відправлений або одержаний

Вопрос № 18
Сукупність обов'язкових даних у документі, без яких він не може бути підставою для обліку й не має юридичної сили
   шаблони
   формуляри
   зразки
   реквізити
   моделі

Вопрос № 19
Мовні конструкції, яким властиві постійний склад компонентів, їх порядок та усталене звучання
   реквізити
   штампи
   кліше
   шаблони

Вопрос № 20
До сертифіката відкритого ключа входять такі відомості
   терміни дії ключа
   відкритий ключ ЕП
   найменування центру, який видав сертифікат
   ім'я власника, інші ідентифікуючі дані
   унікальний номер сертифіката відкритого ключа ЕП

Запустить тест

help Помощь по сайту